5g gedachten

Mijn gedachten waren …. omdat …. Mijn gedachten waren somber omdat ik wist dat het niet kon.

  • Omschrijving:  Gedachten kunnen zowel positief als negatief zijn, bij negatieve gedachten zijn deze geprikkeld of uw heeft veel opkomende gedachten die u niet lost laten. De gedachten komen te pas en te onpas opzetten en zijn moeilijk te vermijden.  Negatieve gedachten komen vaak door nare gebeurtenissen of door veel stress hierdoor word een persoon somber of depressief. De negatieve gedachten kunt u veranderen door er een positieve gedachten tegen over zetten.
  • Doel: Het veranderen van de gedachten
  • Vragen: Wat waren de gedachten die het meest door uw hoofd gingen vandaag? Waren deze positief of negatief? Wat zorgde ervoor dat het positief of negatief was? Wat heeft u gedaan om de gedachten te veranderen?
  • Schema: 1. afleidingsschema 2. 4b en 5g schema 3. trigger schema