4b = Bang, bedroefd, boos, Blij

Heeft u voldoende zicht op de emoties van uw kind?

Wat is het?

Het 4b schema bestaat uit blij, boos, bang en bedroefd. Voor veel kinderen en ook volwassen is het lastig om emotie en of gevoelens te uiten. Aan de hand van de ernst van de situatie is dit meer of minder. Het niet of minder goed kunnen uiten kan zorgen voor frustratie, angst en stress. De persoon wilt wel, maar het luk niet, hierdoor kan de persoon paniekerig worden of boos. Vaak hebben deze personen last van vele gedachten, dit zorgt ervoor dat het dagelijks functioneren beetje bij beetje achteruit gaat. De gedachten zorgen voor een bepaalde stemming of gevoel, hierdoor hebben de personen vaak last van stemmingswisselingen.  Door de emoties niet te uiten, maar door ze op te kroppen kunnen er lichamelijke en fysieke klachten optreden.

Wat u nodig heeft:

  • Emoties van uw kind
  • 4b schema
  • dagboek

Schema: Het 4b schema kan u helpen u emoties te verwerken.

Zo begint u:

Wat kun u doen om de emoties en gevoelens meer in balans te krijgen en de controle te behouden hierover? Het is in de eerste plaats belangrijk dat u weet wat de trigger achter de gedachten of gevoelens zijn. Door dit te weten, weet u de oorzaak van het probleem en kunt u opzoek naar een manier om hiermee om te gaan. Hierdoor krijgt u meer inzicht in de prikkels achter de gedachten en gevoelens. Het is belangrijk uw gevoel en emoties te delen met voor u belangrijke personen zodat u uw hart kunt luchten.

Blij: Hoe langer de klachten van een persoon aan houden hoe minder blij/vrolijk de persoon word. De gedachten en de nare gebeurtenis nemen de overhand.

Wat maakt u blij? Wat heeft nodig om blij te zijn? Welke gedachten zorgen voor een goed gevoel? Hoe kunt u een bui omdraaien naar een beter gevoel? Hoeveel blije vrolijke momenten heeft u in de week? Vind u dit voldoende?

Bang: Door nare gebeurtenissen zijn personen sneller bang en/of angstig. Van kleine geluiden of het dicht slaan van een deur kan de persoon in totale angst zitten. De angst is dan een bui op dat moment, waardoor de persoon van niks in alles zit.

Wat maakt het dat u bang bent? waarvoor bent u bang? Hoe kunt u het gevoel veranderen naar iets positiefs, wat is hiervoor nodig? Hoe vaak bent u bang in een week?

Is je kind bang voor een dier? Kinderen die bang zijn voor bepaalde dieren weten vaak niet waarom ze doen zoals ze doen. Leg het gedrag daarom rustig uit.Leer kinderen dat dieren ook een goed humeur kan hebben. Een kat met een dikke staart, een hoge rug en blazen betekent: “Pas op, ik ben boos.” Behaaglijk spinnen betekent: “Ik voel me tevreden.” Laat uw kind filmpjes zien van hoe het gedrag is. Laat u kind op een afstandje rustig in contact komen. En ga niet over de grens van uw kind heen. Kinderen zijn gemotiveerd om zelf dingen te doen. Dit kunt u stimuleren door ruimte te geven voor oefenen. Ga niet mee in de angst voor dieren door te zeggen ja uw bent ook bang voor dieren, maar reageer in een vorm van zie hoe leuk die hond aan het spelen is? Door mee te gaan in de angst word de angst alleen maar bevestigd en hierdoor alleen maar erger, wat weer tot paniekbuien kan leiden.

Boos: Personen met PTSS hebben veel last van stemmingswisselingen. De personen zijn vaker en sneller boos, dit komt door de vele gedachten in het hoofd. Vaak worden de PTSS signalen niet voldoende begrepen en word de persoon hier boos om.

Waarom was u boos? Wat heeft u zo boos gemaakt? Hoe heeft u de boosheid geuit, vond u dit een goede manier? Hoe hoog was uw boosheid van 1 – 5? Wat is het gevolg van de stemmingswisseling, zijn niet bedoelde woorden gevallen of is er iets kapot?

Bedenk dat u het voorbeeld bent voor uw kinderen. Door boos te reageren, bent u zelf net als u kinderen, is dit wat u uw kinderen wilt meegeven? Wat doet u als uw kinderen ongewenst gedrag vertonen? Vaak krijgen kinderen dan een time-out, even een rust moment tussen door. Doe dit zelf ook, neem even afstand, ga even wat anders doen en als het nodig is kom er later op terug. Hierdoor kunt u het gesprek weer rustig voeren.

Doel: Het herkennen en erkennen van emoties en de oorzaak van de emoties.

Vragen: Waar komen de emoties vandaan? Welke emoties heeft u het vaakst? Hoe vaak komen deze voor? Heeft u op bepaalde momenten meer last hiervan?

Bedroefd De nare gedachten zorgen ervoor dat de personen zich vaak somber of bedroeft voelen. Dit zorgt voor extra gedachten die het gevoel versterken.

Hoe komt het dat u bedroefd bent? Is er iets gebeurt? Zit er veel tegen? Heeft u negatieve gedachten?

Aanleren kind. Neem een aantal emoties/smiley en maak hier een woordwolk van. Dit begin met een grote wolk in het midden  met een basis emotie. Aan de emotie komen met strepen/lijnen de andere emoties onder. Laat uw kind de emoties benoemen en daarna plakken op de woordwolk. Een woordwolk kunt ook maken met een memobord met magneten, wanneer uw kind bijvoorbeeld op school is geweest en het komt thuis kunt u de juiste emotie pakken en deze op het bord hangen. Neem 4 vaste momenten op een dag dat uw kind een emotie ophangt, dit geeft een duidelijk beeld van de emoties op een dag.

Laat u kind uitleggen waarom het de emotie heeft gepakt, wat is de reden dat het deze emotie is? Door iedere keer te kijken naar het eigen gedrag en emoties leert uw kind sneller het gedrag en emotie onder controle te houden, ze herkennen en erkennen en er na te handelen. Door uw kind te vragen waarom, kan uw kind een eigen verhaal maken achter de emotie en u een betere uitleg geven waarom. Door dit dagelijks te doen geeft u uw kind een vaste structuur en houd vast op de dag, waardoor uw kind beter gevoelens kan delen.

Leg de link tussen uzelf en uw kind. De emoties en gevoelens die u voelt, zijn niet anders dan van uw kind. Door open en eerlijk over emoties te praten, is het voor uw kind makkelijker om het erover te hebben. Wanneer u het voorbeeld geeft en hier regelmatig het gesprek over begint door bijvoorbeeld te vragen hoe gaat het, zal uw kind dit eerder herkennen en meer gaan vertellen over emoties en gevoelens

Wat kan helpen om een bui te verminderen, luistert uw graag naar muziek of  speelt het graag een spel? Zorg dat uw afleiding zoekt of dat u dit het kind geeft wanneer het in een bui zit. Door dit regelmatig de doen krijgt u de emoties en gevoelens beter onder controle. Bedenk 5 activiteiten die u kunt gaan doen wanneer uw in een bui zit, bijvoorbeeld  yoga oefeningen waardoor het makkelijker de ontspanning kan vinden. Door de oefeningen te doen in een bui leert uw kind dit doe te passen in de bui en zal uw kind dit eerder zelf kunnen aangeven en zelf starten met een ademhalingsoefening.

Thermometer

Omschrijving: Maak een thermometer, met hierop boven aan boos, en onderaan blij. Schrijf meerdere keren op een dag uw gevoel op wat de thermometer aangeeft. Dit geeft u een overzicht van het aantal keren dat u boos was of in het midden zat, hoe vaker in het boos, hoe meer aandacht u moet besteden aan uw boosheid.

Doel: Het bijhouden en het overzichtelijk maken van boosheid

Vragen: Hoe boos ben ik? Waarop de thermometer sta ik? Wat moet ik doen om dit te verminderen?

Wat maakt dat deze prikkel zo aanwezig is? Hoe kunt u deze minder aanwezig laten, wat is hiervoor nodig? Waaruit bestaat een bui voor u? Komt een stress bui op zetten? Hoe voelt dit, voel u lichaam tinkelen of veranderd u gedrag? Heeft u veel last van gevoelens of word u woedend? En wat maakt het dat het zo hoog oploopt? Prikkels die u dagelijks merkt zijn …… en u ervaart …….. gevoel en ik wil graag …..

Het verwachte resultaat:

Het gezin kan omgaan met de emoties van alle gezinsleden en buien verminderen en voorkomen. Het gezin weet wat de oorzaak is van de emoties en kan hierop reageren.

Tips:

  • Zorg dat het duidelijk is voor uw kinderen wat u van uw kinderen verwacht.
  • Zorg voor duidelijke regels en afspraken