Zuiver spreken

Stap 1 van het achtvoudige pad naar innerlijke vrede

Het Boeddhisme spreekt mij heel erg aan. Het is geen godsdienst of religie maar een filosofie. Het is niet gewelddadig en legt jou niets op. Het is een weg die je kunt bewandelen. Het Boeddhisme is nog nooit een oorlog begonnen. Compassie en mededogen staan centraal. Het achtvoudige pad uit het Boeddhisme is het pad naar innerlijke vrede en vreugde.
In de KIBA Momenten 61 t/m 68 behandel ik de basis van elke stap. De acht stappen hebben geen vaste volgorde. Ze vormen één geheel. Ze zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. Dit zijn de 8 stappen:
1. Zuiver spreken
2. Zuiver handelen
3. Zuiver levensonderhoud
4. Zuivere inspanning
5. Zuivere opmerkzaamheid
6. Zuivere concentratie
7. Zuiver inzicht
8. Zuivere intentie

Zuiver spreken

Woorden hebben heel veel kracht. Iets dat je uitspreekt kun je niet meer terugdraaien. De uitspraak woorden doen geen pijn klopt niet. Het is weliswaar een andere pijn dan wanneer iemand tegen je schenen schopt. Maar woorden kunnen wel degelijk diepe wonden achterlaten. Zuiver spreken is precies hetzelfde als het eerste inzicht van Don Miguel Ruiz ‘Wees onberispelijk in je woorden’. Zie KIBA Moment 53.

Het is heel belangrijk zuiver te spreken en niet te roddelen. En niet alleen om dat dit ten koste gaat van de ander. Het gaat ook ten koste van jezelf. Want als je kwaad spreekt over iemand, dan verlaag je je eigen trilling. Alles is trilling. Ook woorden en klanken bestaan uit trilling. Een heel mooi zichtbaar voorbeeld is, wanneer je zand op een muziek box legt. Als je vervolgens muziek opzet, dan krijgt het zand allerlei vormen. Als je klassieke muziek opzet, vormt het zand zelfs hele mooie kristalvormen. Klank, trilling, woorden hebben heel veel effect op jezelf, de ander en de omgeving.

Zuiver spreken betekent dat je woorden uitspreekt vanuit empathie. Dat je eerlijk bent. Dat je spreekt met de intentie om goed te doen. Het betekent ook dat je goed spreekt over jezelf.

Hier een mooi verhaal over Socrates

Op een dag liep Socrates een kennis tegen het lijf die erg opgewonden was en zei: ”Socrates, weet je wat ik zojuist hoorde van een van je studenten?”
‘Wacht even een moment’, antwoordde Socrates, ’voordat je verder gaat wil ik dat je een kleine test doet die Drievoudige Filter heet.’
‘Drievoudige Filter?’, antwoordde de kennis?
‘Dat klopt’, zei Socrates, ’laten we eerst eens filteren wat je te zeggen hebt, voordat je verder gaat om met mij over een van mijn studenten te praten.’
‘Het eerste filter is: Heb je je er zelf van vergewist dat hetgeen je me gaat vertellen echt waar is?’
‘Ehh….nee’, zei de kennis, ’eigenlijk hoorde ik het net en ik dacht…..’
‘Het is wel goed’, zei Socrates, ’dus je weet niet zeker of het waar is. Laten we nu eens het tweede filter proberen, het zog. Goedheidsfilter. Is hetgeen je gaat vertellen over mijn student iets goeds?’
‘Nee, juist het tegendeel…..’, antwoordde de kennis.
‘Dus’, ging Socrates verder ’wil je me iets slechts over de man vertellen, terwijl je niet zeker weet of het waar is.’
Dit maakte dat zijn kennis een beetje beschaamd en ongelukkig om zich heen begon te kijken.
‘Maar het kan nog steeds nuttig zijn dat je me vertelt wat je wil vertellen omdat er ook nog een derde filter is: het filter van nuttigheid.’, zei Socrates.
’Is hetgeen je wilt vertellen nuttig voor mij op de een of andere wijze?’
‘Ehhh……….nee niet echt’, gaf de kennis aan.
Welnu, zei Socrates, als wat je me wilt vertellen niet Waar is noch Goed of Nuttig, waarom zou je me dat dan moeten vertellen?’
Socrates liep verder de kennis verslagen achterlatend.

Stap 2 van het achtvoudige pad naar innerlijke vrede

Zuiver handelen betekent dat je handelt vanuit liefde, goedaardigheid, integriteit, compassie en mededogen. Je hoort steeds vaker dat je alleen dingen moet doen waar je je goed bij voelt. Maar dat is niet helemaal hetzelfde als zuiver handelen. Want als je alleen dingen doet waar je jezelf goed bij voelt dan kan dat ook egoïstisch zijn. En je hart weet het verschil! Als je echt naar je hart luistert dan weet je of je zuiver handelt of niet. Zuiver handelen gaat voorbij de woorden leuk of niet leuk, of het hebben van tijd of zin. Het gaat om het juiste te doen op het juiste moment. Het betekent soms ook sorry zeggen ook al vind je ego dat helemaal niet fijn.
Uit deze stap vloeit ook karma voort. Karma betekent dat elke actie zorgt voor een reactie. Karma is niet hetzelfde als lot, want lot heeft iets fatalistisch, alsof je er niets aan kunt doen. Terwijl karma betekent dat elke actie een reactie geeft en daar ben jij zelf verantwoordelijk voor. Als jouw actie een uiting is van liefde, compassie en eerlijkheid is dit wat je terugkrijgt. Karma heeft alles te maken met de wet van aantrekkingskracht: alles wat je uitzendt krijg je terug. De goede én de slechte dingen. Als je slecht handelt – in deze betekenis zonder liefde, compassie of eerlijkheid dan is dat wat je terugkrijgt. Het goede overwint altijd en het slechte zal uiteindelijk altijd de verliezer zijn. En de verliezer ben je altijd zelf.
Als je zuiver handelt dan zul je merken dat je ook steeds meer op het juiste moment handelt zonder daarvoor moeite te hoeven doen. Dat dingen ‘toevalligerwijze’ samenkomen, wat je van te voren niet had kunnen bedenken. Want ook dat is de law of atraction. Zuiver handelen heeft een hoge trillingsfrequentie en wat je uitzendt krijg je terug. Zuiver handelen is daarom niet alleen de weg naar verlichting maar zorgt ook voor meer vreugde, liefde en geluk.
Het achtvoudige pad uit het Boeddhisme is de weg naar innerlijke vrede en vreugde. In de KIBA Momenten 61 t/m 68 behandel ik de basis van elke stap. De acht stappen hebben geen vaste volgorde. Ze vormen één geheel. Ze zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar.
1. Zuiver spreken
2. Zuiver handelen
3. Zuiver levensonderhoud
4. Zuivere inspanning
5. Zuivere opmerkzaamheid
6. Zuivere concentratie
7. Zuiver inzicht
8. Zuivere intentie

Stap 3 van het achtvoudige pad naar innerlijke vrede

Zuiver levensonderhoud gaat over de juiste manier van leven. Een manier van leven die goed is voor jou en de omgeving. De omgeving bestaat uit de mensen om je heen, de dieren en de aarde als geheel. De aarde voorziet ons van allerlei schatten: brandstof, voedsel, mineralen en de schoonheid van de natuur geeft ons rust en inspiratie. Het is heel belangrijk om daar respectvol mee om te gaan. Als wij goed en respectvol omgaan met de aarde zal zij ons van haar schatten blijven voorzien. Uitputting van de aarde en haar schatten zal uiteindelijk tot onze ondergang leiden. Hetzelfde geldt voor dieren. Het is belangrijk goed voor dieren te zorgen want ook zij geven ons voedsel. Je hoeft echt geen vegetariër te worden om zuiver te zijn in je levensonderhoud, maar je kunt er wel voor kiezen om naar een goede biologische slager te gaan, waarvan je zeker weet dat het vlees dat daar verkocht wordt van dieren afkomstig is die een goed leven hebben geleid. Koop eieren van kippen die vrij mogen rondlopen in plaats van legbatterijkippen. Koop zoveel mogelijk eerlijke producten waarbij de makers fatsoenlijk betaald worden en vermijd zoveel mogelijk producten die door kinderarbeid zijn gemaakt. Geef je werknemers een eerlijk salaris. En als werknemer doe je best. Steel niet en gebruik geen geweld en ondersteun zo min mogelijk organisaties en producten die zich hier schuldig aan maken. We leven nog teveel in een maatschappij die wordt gedreven door tekort, macht, ego, wantrouwen, schaarste en uitbuiting. We kunnen niet direct de hele maatschappij veranderen, maar je kunt beginnen bij jezelf, bij je eigen leven door steeds te kiezen voor zuiver levensonderhoud en doe dit binnen jouw mogelijkheden, want alle beetjes helpen. Een betere wereld begint bij jezelf of zoals Ghandi zegt: Be the change in the world you want to see.
Zuiver levensonderhoud betekent ook goed zorgen voor jezelf en je lichaam. Vermijd overmatig alcoholgebruik, drugs, snoep. Doe alles met mate. Zorg voor goede voeding, beweeg voldoende en verzorg je lichaam. Neem voldoende rust en gun jezelf regelmatig een bezoek aan de sauna, masseur of schoonheidsspecialist.
Het achtvoudige pad uit het Boeddhisme is de weg naar innerlijke vrede en vreugde. In de KIBA Momenten 61 t/m 68 behandel ik de basis van elke stap. De acht stappen hebben geen vaste volgorde. Ze vormen één geheel. Ze zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar.
1. Zuiver spreken
2. Zuiver handelen
3. Zuiver levensonderhoud
4. Zuivere inspanning
5. Zuivere opmerkzaamheid
6. Zuivere concentratie
7. Zuiver inzicht
8. Zuivere intentie

Profielfoto van De KIBA methode en NLP Groningen

Over De KIBA methode en NLP Groningen

Met de KIBA-methode ontdek je wie je bent en wat je wilt. Je leert hoe je meer betekenis aan je leven kunt geven. NLP is hierbij een belangrijk fundament.

Geef een reactie