Verzuimbegeleider: ‘Wat is dat eigenlijk, schuldhulpverlening?’

Verzuimbegeleider: ‘Wat is dat eigenlijk, schuldhulpverlening?’

De laatste tijd verschijnen in de (sociale) media veel berichten over werknemers met schulden en in armoede. Afgelopen week lag de Nederlandse schuldhulpverlening onder vuur na het verschijnen van onderzoeksrapporten van Berenschot en van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Maar wat is het eigenlijk, schuldhulpverlening? Die vraag kreeg ik van een verzuimbegeleider tijdens een netwerkbijeenkomst.

Voor mij  een kleine moeite om dat uit te leggen, maar ik merkte dat wat voor mij ‘gesneden koek’ is, voor haar niet zo eenvoudig bleek. In dit artikel schets ik een beeld van de integrale schuldhulpverlening, waarmee hopelijk meer duidelijk wordt wat het inhoudt, ook voor de verzuimbegeleider, HR-medewerker, lijnmanager, werkgever en werknemer.
Door Dennis Luisterburg, schuldhulpverlener en budgetcoach bij Dennis Budgetkennis en Geldzorgnet

Containerbegrip
In feite is ‘schuldhulpverlening’ een containerbegrip. Het omvat een breed integraal totaalpakket aan dienst- en hulpverlening, waarbij het doel steeds is: Voorkomen en oplossen van financiële problemen.  In bovenstaand schema staan de verschillende, meest voorkomende diensten vermeld. Preventie en voorlichting omhelst onder andere vrij verkrijgbare informatie op papier of op internet over persoonlijke administratie en financiën, bezuinigen en besparen en het verkrijgen van je (financiële) rechten. Ook ondersteuning door een financieel adviseur, budgetcoach, budgetbeheerder, beschermingsbewindvoerder of curator kan veel financieel leed voorkomen. Groepsgewijze cursussen en workshops kunnen mensen helpen vroegtijdig meer kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Dit is direkt op personen gerichte preventie. Daarnaast hebben overheden en bedrijven een belangrijke rol in preventie, bijvoorbeeld door mensen voldoende inkomen te bieden en op humane en rechtvaardige wijze vorderingen te innen.

Stabilisatie en oplossingen van schulden
De onderdelen van integrale schuldhulpverlening die dienen om bestaande schulden te stabiliseren en op te lossen, staan in het schema achter ‘Klant’. Met de juiste keuze van diensten kan maatwerk geboden worden (wat in de praktijk helaas niet altijd gebeurt). Informatie en advies is voor mensen die zelf in staat zijn hun schulden op te lossen. De diensten budgetbeheer, budgetcoaching, beschermingsbewind en flankerende hulp zijn feitelijk bedoeld voor de stabilisatie: Het zo stabiel mogelijk houden van de financiële situatie van de cliënt, waarbij de schulden niet verder oplopen en geen nieuwe schulden ontstaan. Met een betalingsregeling of een herfinanciering kunnen schulden 100% worden afgelost binnen een overzienbare periode (veelal 3 jaren).

Schulden ‘saneren’
Als volledige aflossing niet haalbaar is, kan een schuldbemiddeling of een saneringskrediet uitkomst bieden. Hierbij wordt aan de schuldeisers een voorstel gedaan om de schuldenaar gedurende 36 maanden zo veel mogelijk te laten aflossen, en het restant na die 36 maanden op voorhand kwijt te schelden, zodat de cliënt daarna schuldenvrij is. Gaan schuldeisers niet vrijwillig akkoord, dan kan via de rechter gepoogd worden hen daartoe te dwingen middels een dwangakkoord. Is dat ook niet haalbaar, dan kan de rechter verzocht worden de cliënt toe te laten in de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP). Kunnen schulden op geen enkele wijze opgelost worden, dan rest duurzame financiële dienstverlening om te helpen met behoud van schulden het leven zo goed mogelijk door te komen.

Op onze website staan diverse van de diensten uit dit artikel nader toegelicht, die wij bieden aan werkgevers en hun werknemers. Wilt u er nog meer over weten? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Profielfoto van * Geldzorgnet

Over * Geldzorgnet

Hét samenwerkingsverband voor deskundige hulp bij persoonlijke financiën.

Geef een reactie