Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Zakgeld, is een manier van spelenderwijs leren omgaan met geld. De Gezinsbond en Nibud gegeven aan dat kinderen zo vroeg mogelijk moeten starten met het leren van de waarde van geld, door vanaf zes jaar zakgeld te geven.

Zakgeldregels Geef mij de vijf  …  Omgaan met zakgeldregels Het thema van de week van de opvoeding 2015 is Geef mij de vijf. Voor de week heeft kenniscentrum een artikel geschreven  Lees het gehele artikel →

Zelf pinnen Vanaf 12 jaar mogen kinderen zelf hun eigen pinpas gebruiken, maar hoe kan dit op een veilige manier?

Zomerlezen De term zomerverval geeft aan dat kinderen die gedurende de zomervakantie niet of nauwelijks lezen 1 à 2 AVI-niveaus terug zijn gevallen in hun leesontwikkeling wanneer ze na de zomervakantie weer op school komen. Zomerverval kan eenvoudig worden tegengegaan.

Zorgtoeslag Wat is de zorgtoeslag? De zorgtoeslag is een tegemoetkoming (toeslag) voor de premie van de ziekenfondsverzekering. In Nederland is iedereen van 18 jaar en ouder verplicht een ziektekostenverzekering af te Lees het gehele artikel →

zorgverzekering Ieder jaar kun je de zorgverzekering aanpassen naar dat wat je nodig hebt. Dat kan een ander pakket zijn bij dezelfde verzekeraar, of bij een nieuwe verzekeraar. Veel mensen vinden Lees het gehele artikel →

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z