W

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Werkpauzes Wat is een pauze? Een pauze is een tijdelijke periode van onderbreking van een handeling, met de bedoeling om even tot rust te komen en daarna met frisse moed de Lees het gehele artikel →

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)  In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) staat dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Het gaat daarbij om het wegnemen van hindernissen in en om Lees het gehele artikel

Wet werk en bijstand Wat is een bijstandsuitkering? Een bijstandsuitkering is er om uw van uw dagelijkse levensbehoefte te voorzien, wanneer uw geen werk heeft of door ziekte.De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk Lees het gehele artikel →

witgoedregeling Wat is de witgoedregeling? De witgoedregeling is er voor minima vanuit de bijzondere bijstand. De witgoedregeling is een regeling van de gemeente voor het aanschaffen vervangen en/of repareren van witgoed Lees het gehele artikel →

Woonkostentoeslag De woonkostentoeslag is een vorm van bijzondere bijstand. Iedereen met een laag inkomen kan voor de bijzondere bijstand voor woonkosten in aanmerking komen. De duur van de woonkostentoeslag is bij Lees het gehele artikel →

woordenschat Vanaf de 18 maanden groeit de woordenschat explosief. Aan het einde van de basisschool kent uw kind minimaal 15.000 woorden. Dit is nodig om een goede start te kunnen maken op het voorgezet onderwijs. Dewoordenschat , van kinderen die veel lezen is in het algemeen 4 keer zo groot dan die van kinderen die zelden of nooit Voordat een kind taal zelf gebruikt, moet hij het eerst begrijpen.

WWB Wanneer u een wwb aanvraag heeft gedaan en deze is goedgekeurd ontvangt u na 8 weken de eerst uitbetaling. Wat zijn de verplichtingen als je een wwb uitkering krijgt? WWB verplichtingen

wwb beslag Waar mag een schuldeiser beslag op leggen bij een WWB? op de ‘normale’ WWB de langdurigheidstoeslag eventuele re-integratiepremies op uw eigen huis of roerende goederen (denk aan uw auto) op Lees het gehele artikel →

WWB en overblijfoudertoeslag Een vrijwilliger of werknemer? De belastingdienst ziet een overblijfouder als een werknemer van de school, omdat de vergoeding voor het vrijwilligerswerk te hoog is. De maximaal toegestane belastingvrije vergoeding voor Lees het gehele artikel →

WWB samenwonen De hoogte van uw bijstandsuitkering hangt af van uw leeftijd, woon- en leefsituatie. Wanneer u gaat samenwonen heeft dit gevolgen voor uw uitkering. Door een wijziging in de gezinssituatie kan Lees het gehele artikel →

WWB verhuizen Verhuizen en bijstand Heeft u een bijstandsuitkering en gaat u verhuizen? Het kan zijn dat uw uitkering hierdoor verandert of stopt. Geef uw verhuizing daarom altijd door aan de gemeente. Lees het gehele artikel →

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z