A

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Aandacht geven

administratie Inzicht in uw geldzaken begint bij uw administratie. Als het op orde is, kunt u alles makkelijk terugvinden. De administratie zijn alle post die u binnen krijgt, de kasboeken, budgetplannen.

Administratie ondernemer Je administratie en boekhouding: een overzicht van wat je nodig hebt Je administratie en boekhouding: een overzicht van wat je nodig hebt Of je nu klein of groot bent als bedrijf, van het begin af aan is het belangrijk om een Lees het gehele artikel →

Aflossen schuld Wanneer het niet mogelijk is het gehele bedrag maandelijks te betalen kunt u een verzoek bij de schuldeiser doen om uw betalingsregeling aan te passen. Leg hierbij uit hoe uw situatie is en waarom het op dit moment niet lukt het bedrag te betalen. Aflossen gaat niet

Activiteiten Een overzicht van de laatst geplaatste artikelen en nieuwe profielen

App Geweldig communicatiemiddel voor uw school… Meer controle voor uw leerlingen en hun ouders! Met een eigen mobiele app voor uw school. appvoorschool.nl

angstig Het kind kan zich onzeker, angstig en boos voelen, omdat ze de verborgen boodschap niet begrijpen en niet goed weten wat ze in zo’n situatie kunnen doen. Zij hebben moeite met het begrijpen en herkennen van motieven achter acties van anderen.

arbeidsovereenkomst “Een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt om in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende een bepaalde periode arbeid te verrichten.” Wanneer je Lees het gehele artikel →

Kinderen met autisme hebben moeite met het grote geheel overzien en er de juiste betekenis aan geven. Het plannen en organiseren van taken en daarin schakelvaardig,

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z