8 tips voor behoorlijke schuldhulpverlening

8 tips voor behoorlijke schuldhulpverlening 1 beslist u over een vraag om schuldhulpverlening? Laat in die beslissing ook weten dat iemand de mogelijkheid heeft bezwaar te maken tegen de beslissing. De beslissing op een verzoek om schuldhulpverlening is een besluit  in de zin van algemene wet bestuursrecht. Dit betekenend dat u deze beslissing schriftelijk moet nemen en dat de beslissing een bezwaarclausule moet bevatten.

Wat gebeurt er bij uw afdeling schuldhulpverlening als klant in een regeling onverwacht wordt geconfronteerd met een belastingschuld?

Wat gebeurt er bij uw afdeling schuldhulpverlening als klant in een regeling onverwacht wordt geconfronteerd met een belastingschuld? Een gemiddeld schuldhulptraject kost € 8.000. Uit onze ervaringen blijkt dat 36% van de klanten het schuldhulptraject wellicht voortijdig moeten beeindigen als gevolg van een opdoemende belastingschuld. Een gemiddeld schulhulptraject kost € 8.000.

Hoeveel mag een schuldhulpverlener vragen?

Hoeveel mag een schuldhulpverlener vragen? Bij de meeste organisaties is de financiële hulp gratis. Er is een verbod vastgesteld in de wet dat er niet tegen betaling ondersteuning en begeleiding van schuldhulpverlening mag plaats vinden. Dit mag alleen voor schulden die geheel of gedeeltelijk voortvloeien uit krediettransacties, zoals leningen en rood standen, schulden vanwege telefoonabonnementen met inbegrepen telefoontoestel.

SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken in Nederland als antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. De vrijwilligers komen bij u aan huis om te helpen de zaken op orde te stellen, leren hoe u ook in de toekomst uw financiële huishouding gezond kan houden. De hulpverleners geven u geen geld om uw schulden af te lossen, maar zijn er voor de mentale steun, door u de weg te wijzen om erger te voorkomen, helpt u met boekhouden, maar vooral met de grip erop te houden, helpt u met terugkijken van grip op uw knip en helpt u om weer de Lees het gehele artikel →

Sociaal wijkteam

Wat is een sociaal wijkteam? Is een groep die in de buurt signalen krijgen van instanties of buren dat er bij buurtbewoners iets aan de hand is, dan gaan ze erop af en maken contact met deze persoon. Zij lopen in de wijk rond en zijn de ogen en oren van de buurt. Wat voor kan ik terecht bij een sociaal wijkteam? Bij een sociaal wijkteam kunt u terecht voor vragen over een financieel probleem, langdurige werkloosheid, huishoudelijke hulp, mantelzorg en problemen in het sociale leven, als eenzaamheid,

Buurtbegeleider

Wat is een buurtbegeleider? De medewerker biedt dagelijkse ambulante begeleiding en ondersteuning aan individuele cliënten. Wat is het doel? Het opstellen van een begeleidingsplan om zo de cliënt met een schone lei opnieuw zijn leven te kunnen laten beginnen. De buurtbegeleider werkt met de cliënt aan de doelen in het begeleidingsplan met als doel de zelfredzaamheid te vergroten.

Budgetbeheer

Voor wie is budgetbeheer bedoeld? Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die hun geldzaken op vrijwillige basis willen overdragen aan een budgetbeheerder. De gemaakte afspraken zijn niet vrijblijvend. Belangrijk verschil tussen bewindvoering en budgetbeheer; bij bewindvoering wordt uw financiële tekeningbevoegdheid overgedragen aan de budgetbeheerder. Bij budgetbeheer behoudt u uw financiële tekeningbevoegdheid. De werkzaamheden voor budgetbeheer bestaan onder andere uit: Budgetbeheer gebeurt door uw financiën te beheren. Al uw inkomsten zoals; salaris, uitkering, belastingtoeslagen, kinderbijslag enz. worden op een beheerrekening gestort. Vanaf deze rekening worden dan uw vaste lasten betaalt en wordt u wekelijkse huishoudgeld betaalt. Daarnaast wordt er geprobeerd maandelijks geld Lees het gehele artikel →

Vakantiegeld schuldhulpverlening

Mag ik het vakantiegeld houden in de schuldhulpverlening? Voor vakantiegeld geldt hetzelfde als voor het inkomen. Als regel wordt het vakantiegeld vastgesteld op 95% van de bijstandsnorm (dus niet 95% van het vakantiegeld) en als u werkt op 100% van de bijstandsnorm. Het vakantiegeld vloeit in eerste instantie volledig naar de boedel. Bij alle schuldhulpverleners zijn de regels voor het vakantiegeld hetzelfde, met enkele uitzonderingen. Het vakantiegeld opvragen en uitbetalen

Wantbetaler

Er zijn veel wanbetalers zorgpremie in Nederland. Het aantal Nederlanders dat minimaal zijn zorgpremie niet heeft betaald, is tussen 2010 en 2014 met 22% toegenomen (CBS). Wanneer word u gezien als wantbetaler? Door in gesprek te blijven met het bedrijf waar uw schulden heeft, ook al kunt u de rekening niet kunt betalen, laat u zien dat u iets wilt doen aan uw achterstand en is het bedrijf meer bereid met u een betalingsregeling af te spreken. Wanneer u een rekening niet kunt betalen en uw geen contact opneemt met het bedrijf is de kans groot dat u word gezien Lees het gehele artikel →

Een online budgetmaatje

Zou u graag een online budgetmaatje hebben? Iemand met wie u uw budget en uitgaven kunt bespreken? Hoe vaak vraagt u aan uw familie of vrienden om hulp bij financiële zaken? Helaas heeft niet iedereen de luxe van een sociaal vangnet. Daarom vraagt het kenniscentrum u om als budgetmaatje te fungeren voor deze personen ter ondersteuning zodat zij uit de schulden kunnen komen en weer grip kunnen krijgen op hun financiële situatie. Wat is een online budgetmaatje?

WSNP

Zit u in de wsnp? Zolang u nog niet in MSNP of WSNP zit dan mag er beslag worden gelegd op jouw inboedel, bankrekening of inkomen als er geen regeling is getroffen. Als er MSNP of WSNP is uitgesproken dan vallen alle schulden voor de datum van de uitspraak onder de schuldsanering. Een bewindvoerder van de WSNP mag geen beslag leggen voor een vordering die onder de werking van de Wsnp valt. Op dat moment mag er geen beslag meer worden gelegd op deze schulden.