Dagplanning werkblad

Wat is een dagplanning? Een dagplanning is een financieel overzicht van uw inkomsten en uitgaven van 1 dag. Hoe vaak maak ik een dagplanning? Een dagplanning van uw inkomsten en uitgaven maakt u elke dag om zo te weten hoeveel u nog te besteden heeft en wat u waaraan heeft uitgegeven. Met het maken van een dagelijkse planning komt u nooit geld te kort.

Postblokkade

Ik zit in de wsnp sinds mei-2015 en heb een postblokkade van 13 maanden. Ik kreeg een brief van de bewindvoerder dat mijn post wordt gescand en naar mijn email adres word gestuurd of een dat er kopie van gemaakt word en deze naar mij word toe gestuurd. Binnen 3 maanden moet ik de post op halen bij hun kantoor, anders word de originele post vernietigd. Mag een bewindvoerder mijn post vernietigen?

Kwijtschelding

Wanneer kom ik in aanmerking voor kwijtschelding? Niet iedereen komt in aanmerking om kwijtschelding van heffingen/belasting aan te vragen.  Hiervoor dient u aan bepaalde voorwaarden voldoen die de rijksoverheid vaststelt. Per gemeente is dit verschillende, informeer daarom bij uw gemeente wat de voorwaarden zijn. Alleenstaanden en gezinnen met een laag inkomen en op bijstandsniveau kunnen kwijtschelding aanvragen bij gemeente en/of belastingdienst. Zij bepalen of de het in aanvraag word genomen en of uw recht heeft op een toekenning. Om uw toekenning te toetsten word er gekeken naar uw inkomen en de uitgaven waar kwijtschelding voor word aangevraagd.

Schulden map

Wat is een schulden map? Een schulden map is een met alle belangrijke papieren van schuldeisers en overzichten van afbetalingen en afbetalingsregelingen. De schulden map is een belangrijk onderdeel van uw administratie, om erger te voorkomen. Bij de beginnende schulden is het belangrijk het overzicht in de schulden te bewaren en uw administratie op orde te houden. Door de schulden map heeft u alle overzichten bij elkaar zitten. Voor wie is een schulden map? Een schulden map kunt u aanleggen vanaf het moment dat u een schuld heeft en deze nog enige tijd duurt voor de schuld is afgelost. Noteer Lees het gehele artikel →

Schulden verjaren

Kunnen een schulden verjaren? Ja, een schuld kan verjaren. Verjaring heeft tot gevolg dat de schuldeiser de vordering niet meer kan afdwingen. De schuldeiser moet u dan wel, jaren lang, geen herinneringen sturen of contact met u hebben gezocht voor het betalen van de rekening. De termijn gaat in op het moment dat de schuld ontstaat of op het moment dat een betalingstermijn is verstreken. Soms kan het zijn dat de termijn ingaat op het moment dat de schuld bekend wordt bij de schuldeiser.

bkr

Wat is het bkr? Het is een organisatie met veilige en betrouwbare informatie over leningen, om een verantwoorde beslissing te nemen over wel of niet lenen. Kredietverstrekkers kunnen beter inschatten hoe hun klant er financieel voor staat. Zo dragen het bkr bij aan een financieel gezonde wereld.

Schuldeiser

Door het niet op tijd betalen van u rekeningen heeft uw schulden veroorzaak. Het bedrijf waar u de rekening heeft lopen word schuldeiser genoemd. Schuldeisers zijn personen en of bedrijven waar de schuldenaar een nog te betalen factuur heeft,  wat is overeengekomen in een overeenkomst. Bijvoorbeeld een leveringsafspraak tussen schuldeiser en schuldenaar met betrekking tot goederen en of diensten, waar een geldbedrag tegen over staat.

Rood staan

rood staan betekenis Rood staan is het bedrag wat u in de min staat op uw bankrekening, een lening bij de bank. Rood staan in Nederland Een kwart van alle Nederlanders ziet rood staan als een service van de bank, Bij het openen van een bankrekening is het standaard mogelijk rood te staan. Door een ‘lening’ bij uw bank af te sluiten (rood staan) heeft u op dat moment wel extra geld en kunt u de rekeningen betalen maar dit bedrag moet uw wel aan de bank terug betalen. De lening bij de bank moet u eerst aflossen voordat u Lees het gehele artikel →

Hulp bij schulden

Hoe komt u uit schulden? Het is lastig om weer uit de schulden te komen. Door de gehele administratie weer op orde te brengen komt het overzicht over uw schulden weer terug. Wanneer u uw administratie goed bij te houdt, kunt u ergere schulden voorkomen. Door u aan de afspraken te houden met de schuldeisers kunt u weer van uw schulden afkomen. Volg het onderstaande stappenplan om weer meer grip te krijgen op uw schulden.

Schuldenplan

Om van uw schulden af te komen is het belangrijk om te stoppen op de manier zoals u nu leeft. Hier moet u grotere veranderingen aan brengen om uw schulden te kunnen aflossen. Met het onderstaande strategisch plan kunt u onderzoeken hoe u aan de schulden bent gekomen, waar er moet worden veranderd en waar de prioriteiten liggen bij de afbetalingen. Stappenplan schulden aflossen Er zijn in totaal 4 stappen nodig om weer een overzicht te krijgen van uw schulden en te starten met het aflossen van uw schulden. Stap 1 Ja, ik wil uit de schulden