Adempauze, maar is er na de pauze nog wel adem?

Adempauze, maar is er na de pauze nog wel adem? Staatssecretaris Klijnsma heeft met de brancheverenigingen NVVK, KBvG, VNG en de vier grote gemeenten overeenstemming bereikt over het per 1 januari 2017 invoeren van een adempauze voor schuldenaren. De adempauze is dan bedoeld om rondom de schuldenaar rust te creëren en om onder regie van de gemeente in het kader van de schuldhulpverlening tot een minnelijke oplossing te komen. Een conceptregeling is al bekend en deze geeft mij aanleiding om een aantal kanttekeningen te plaatsen.

Beslagvrije voet deurwaarder

Loonbeslag Het komt helaas met enige regelmaat voor dat beslag wordt gelegd op het inkomen als er schulden zijn. Als u een loonbeslag heeft wordt door de gerechtsdeurwaarder een beslagvrije voet vastgesteld. Deze beslagvrije voet is het bedrag wat u ontvangt om uw vaste lasten te betalen en van te leven. Het deel boven de beslagvrije voet wordt door de werkgever of uitkerende instantie overgemaakt naar de gerechtsdeurwaarder totdat de schuld is voldaan. De werkgever of instantie is verplicht hieraan mee te werken.

Vrij te laten bedrag

Wat is het vrij te laten bedrag? Het vrij te laten bedrag (VTLB) is een berekening die wordt gedaan door een bewindvoerder en wordt toegepast bij een minnelijk traject via de gemeente of bij een WSNP traject. Aan de hand van uw schuldhulpverlenersplan stelt de bewindvoerder de hoogte van het bedrag vast, wat u nodig heeft voor uw dagelijkse kosten, dit bedrag word het vrij te laten bedrag genoemd. Een dergelijk minnelijk traject duurt minimaal 36 maanden en in deze periode krijgt u 90% van het bijstandsniveau om van rond te komen.

Beslagvrije voet

Wat is een beslagvrije voet? De beslagvrije voet is het deel van het inkomen van iemand met schulden waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen, dit deel van het inkomen voor de schuldenaar nodig om van te leven. De beslagvrije voet is er om er voor te zorgen dat niet verder in de schulden komen of nieuwe schulden krijgen. De beslagvrije voet is in beginsel 90% van de toepasselijke bijstandsnorm. De normen worden elk jaar vastgesteld op basis van de bijstandsnormen. Dit houdt in dat er per 1 januari nieuwe normen gelden. Is er inkomensbeslag of loonbeslag gelegd dan word Lees het gehele artikel →