Gevolgen kindermishandeling

Wanneer je als kind opgroeit in een situatie waarin conflicten opgelost worden met agressie en geweld, dan is de kans groot dat je later in je leven zelf ook op die manier conflicten oplost. Of je gaat conflicten vermijden, omdat je geen geweld en agressie wilt gebruiken, maar geen andere manieren kent om een conflict op te lossen.

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Er komt een aanscherping van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze vormen van mishandeling zijn het meest voorkomende geweld in onze samenleving, en herhaling komt veel voor. De aanscherping zorgt ervoor dat Veilig Thuis een beter archief krijgt en feitelijke herhaling beter kan aantonen door de eerdere meldingen

huiselijk geweld

Huiselijk geweld wordt gedefinieerd als geweld dat door iemand uit de huiselijke kring of familiekring rond het slachtoffer is gepleegd. Deze kring van plegers kan bestaan uit partners en ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Zowel partnermishandeling, kindermishandeling en ouderenmishandeling vallen dus onder het begrip huiselijk geweld. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld, zowel door mannen als door vrouwen. Huiselijk geweld is strafbaar.

lichamelijke mishandeling

In ons land worden bijna 120.000 kinderen mishandeld. Daarvan zijn 22.000 kinderen slachtoffer van stelselmatig lichamelijke mishandeling. Onderzoek laat zien dat dat cijfer de afgelopen jaren niet is gedaald! Dit zijn 714 klassen vol kinderen. Als je opvalt dat een blauwe plek of een wond bij een kind een herkenbare vorm heeft, bijvoorbeeld de afdruk van een hand, tanden of een riem, dan is dat een signaal dat er sprake kan zijn van kindermishandeling.

psychische mishandeling

Psychische verwaarlozing is wanneer een kind onthouden wordt, wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft: aandacht, respect, veiligheid, scholing, contact, warmte, liefde, genegenheid en bevestiging. Wanneer een kind voor langere tijd geen enkele vorm van genegenheid ontvangt van ouders/verzorgers, krijgt het kind het gevoel dat hij/zij niets betekent, niet belangrijk is. En als je ouders je al niet de moeite waard vinden, wie dan wel?

seksueel misbruik

seksueel misbruik. Als iemand tegen zijn wil met geweld, dreigementen of chantage tot seksueel (getint) contact wordt gedwongen, dan is er sprake van seksueel misbruik. En ook seksueel (getint) contact met iemand die nog geen 16 is, is volgens de wet gelijk aan seksueel misbruik. Seksueel misbruik is een misdaad die een enorm effect heeft op het slachtoffer. Mensen worden er voor de rest van hun leven door beschadigd en moeten leven met de gevolgen daarvan. In het Engels staan kindermisbruikers bekend onder de naam ‘predators’; iemand op zoek naar een prooi, een roofdier dus.

Aanpak kindermishandeling

Aanpak kindermishandeling Het antwoord op hoe we kindermishandeling kunnen bestrijden is niet een twee drie te geven. En ook de vraag hoe we kindermishandeling in de aandacht houden, is lastig te beantwoorden. Maar voor alle kinderen die mishandeld worden moeten we ons best doen, samenwerken, moed verzamelen en vooral niet wegkijken.

Hoe praat je met je kind over zo’n moeilijke onderwerpen?

Een aanslag. Doden en gewonden. Verschrikkelijke beelden. Hoe praat je met je kind over zo’n moeilijke onderwerpen? Kinderen horen ook nieuwsberichten, lezen artikels in de krant of online, kijken ook TV. Vanaf een bepaalde leeftijd is hen weghouden van slecht nieuws niet mogelijk en ook niet wenselijk. We mogen kinderen niet laten opgroeien in een gouden kooi. Ze hebben recht op informatie. Maar hoe pak je dat nu concreet aan? Hoe praat je met je kind over moeilijke dingen, zoals de moord of verdwijning van kinderen? Eerst dit: hou rekening met de leeftijd van je kind. Jonge kinderen, peuters en Lees het gehele artikel →