Gevolgen kindermishandeling

Wanneer je als kind opgroeit in een situatie waarin conflicten opgelost worden met agressie en geweld, dan is de kans groot dat je later in je leven zelf ook op die manier conflicten oplost. Of je gaat conflicten vermijden, omdat je geen geweld en agressie wilt gebruiken, maar geen andere manieren kent om een conflict op te lossen.

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Er komt een aanscherping van de meldcode voor slachtoffers van ernstige kindermishandeling en huiselijk geweld. Deze vormen van mishandeling zijn het meest voorkomende geweld in onze samenleving, en herhaling komt veel voor. De aanscherping zorgt ervoor dat Veilig Thuis een beter archief krijgt en feitelijke herhaling beter kan aantonen door de eerdere meldingen

huiselijk geweld

Huiselijk geweld wordt gedefinieerd als geweld dat door iemand uit de huiselijke kring of familiekring rond het slachtoffer is gepleegd. Deze kring van plegers kan bestaan uit partners en ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Zowel partnermishandeling, kindermishandeling en ouderenmishandeling vallen dus onder het begrip huiselijk geweld. Het gaat bij huiselijk geweld om lichamelijke, seksuele en psychische vormen van geweld, zowel door mannen als door vrouwen. Huiselijk geweld is strafbaar.

lichamelijke mishandeling

In ons land worden bijna 120.000 kinderen mishandeld. Daarvan zijn 22.000 kinderen slachtoffer van stelselmatig lichamelijke mishandeling. Onderzoek laat zien dat dat cijfer de afgelopen jaren niet is gedaald! Dit zijn 714 klassen vol kinderen. Als je opvalt dat een blauwe plek of een wond bij een kind een herkenbare vorm heeft, bijvoorbeeld de afdruk van een hand, tanden of een riem, dan is dat een signaal dat er sprake kan zijn van kindermishandeling.

Dagplanning

Wat is een dagplanning? Een dagplanning is nodig om uw dag zo rustig mogelijk te laten verlopen. maak elke dag een nieuw dagschema en plan activiteiten altijd met een kwartier ruimte er tussen. Zo kunt u bij komen van de activiteit en heeft u 15 minuten om op de plek van bestemming te komen, zo bent u nooit te laat op een nieuwe afspraak.

Zo hou je je eigen emoties in de hand

Zo hou je je eigen emoties in de hand Een veelgelezen blog van mij gaat over je geduld bewaren. Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het omgaan met je eigen emoties. Als trainer Emotioneel Lichaamswerk heb ik daar een hoop ervaring mee opgedaan. Eigenlijk kennen de meeste mensen maar twee manier om met emoties om te gaan. Beide zijn helaas niet zo effectief. Gelukkig is er een derde manier en deze gaat je helpen. Een lesje emotiebeheer in een notendop.

psychische mishandeling

Psychische verwaarlozing is wanneer een kind onthouden wordt, wat het voor zijn geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft: aandacht, respect, veiligheid, scholing, contact, warmte, liefde, genegenheid en bevestiging. Wanneer een kind voor langere tijd geen enkele vorm van genegenheid ontvangt van ouders/verzorgers, krijgt het kind het gevoel dat hij/zij niets betekent, niet belangrijk is. En als je ouders je al niet de moeite waard vinden, wie dan wel?

seksueel misbruik

seksueel misbruik. Als iemand tegen zijn wil met geweld, dreigementen of chantage tot seksueel (getint) contact wordt gedwongen, dan is er sprake van seksueel misbruik. En ook seksueel (getint) contact met iemand die nog geen 16 is, is volgens de wet gelijk aan seksueel misbruik. Seksueel misbruik is een misdaad die een enorm effect heeft op het slachtoffer. Mensen worden er voor de rest van hun leven door beschadigd en moeten leven met de gevolgen daarvan. In het Engels staan kindermisbruikers bekend onder de naam ‘predators’; iemand op zoek naar een prooi, een roofdier dus.

Hoe kan ik mijn kind instructies geven?

Wanneer kan ik beginnen met instructie te geven aan mijn  kind? Een goede leeftijd voor het beginnen met regels en instructies, is meestal wanneer ze gaan kruipen. In de leeftijd van 1,5 tot 4 jaar begint uw kind te begrijpen dat er regels zijn en dat uw kind af en toe instructies krijgt.  Een kind in de leeftijd tussen de 4 en 6 jaar is weet wat hij wel of niet kan doen, wat word goedgekeurd en wat niet.

Ouders stel grenzen.

Dat is fijn voor je kind, zo weet het waar het aan toe is. Grenzen staan niet altijd vast en wisselen per gebeurtenis, situatie en persoon. De ene keer wil je wel stoeien de andere keer niet. De ene keer mag je kind wel rommel maken de andere keer kan dat niet want dan moeten jullie zo weg. Weet je niet of je iets goedvindt of dat iets mag? Ook bij je kind kun je bedenktijd nemen. Zeg dan: ‘ ik denk erover na en kom er zo op terug’ (>2,5 jr).

Aanpak kindermishandeling

Aanpak kindermishandeling Het antwoord op hoe we kindermishandeling kunnen bestrijden is niet een twee drie te geven. En ook de vraag hoe we kindermishandeling in de aandacht houden, is lastig te beantwoorden. Maar voor alle kinderen die mishandeld worden moeten we ons best doen, samenwerken, moed verzamelen en vooral niet wegkijken.