Haal bij haperende taalontwikkeling alles uit de kast

De kritische periode van de taalontwikkeling loopt tot ongeveer zes jaar. Het is dus van belang om bij een stoornis op dit gebied zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden. Te meer daar de kans op probleemgedrag toeneemt wanneer een ernstig communicatieprobleem niet tijdig wordt onderkend en behandeld. Wanneer een kind minder oogcontact heeft of minder geluidjes maakt, kan dit duiden op een stoornis in de communicatieve ontwikkeling. Van kinderen die bijvoorbeeld een cerebrale parese hebben of een andere motorische beperking, kun je vaak al vermoeden dat ze achter zullen blijven wat betreft spraak- en of taalontwikkeling.

Blind en doof voor TOS?

Tijdens een verjaardag ving ik een gesprek op, naast mij, tussen twee vriendinnen. Een van hen heeft een dochter van net 4 jaar en daar ging het gesprek over. Gesprekken afluisteren is niet mijn ding, maar als je er naast zit en je hoort dat het gaat over de zorg omtrent de ontwikkeling van een kind lukt het mij niet om mijn oren te sluiten.

Een leerling met Tos… en nog een leerling met Tos….

Uit twee leerlinggesprekken vlak achter elkaar bleek maar weer eens hoe verschillend een TOS (taalontwikkelingsstoornis) zich bij een kind kan manifesteren. Deze keer had ik aan de mentor gevraagd om bij de gesprekken te komen zitten. Veel docenten moet ik uitleggen wat een TOS betekent en veel docenten zijn dit na de uitleg ook weer snel vergeten door de hectiek van alle dag. Ik besloot dat ik dat dit jaar anders ga aanpakken. Bij een eerste gesprek wil ik de mentor erbij zodat hij kan observeren wat er in gesprek gebeurt. Zodat de mentor van de leerling zelf kan zien Lees het gehele artikel →

Tos een onzichtbare handicap?

In de afgelopen maanden bleek tijdens mijn workshops dat er meer dan eens geopperd werd door deelnemers dat TOS een onbekend begrip was. Zo heb ik een paar keer de opmerking gehoord “voor deze workshop had ik nog nooit van TOS gehoord. Dit was voor mij meer dan verbijsterend. Is het echt zo dat deze problematiek in het onderwijs nog zo onbekend is? TOS (voorheen ESM) staat voor taalontwikkelingsstoornis.

De TOS wordt vaak niet of te laat gesignaleerd.

De meeste Nederlandstalige kinderen starten in het basisonderwijs met een woordenschat van 1000 tot 3000 woorden (soms zelfs veel meer). Dit aantal woorden is de basis waarop tijdens de schoolcarrière op voortgeborduurd wordt. Er zijn ook kinderen die veel minder woorden tot hun beschikking hebben. Dan is het belangrijk dat de woordenschat vergroot wordt. De grootte van de basiswoordenschat is invloed wanneer kinderen leren lezen. Als kinderen een te kleine woordenschat hebben moeten zij als ze starten met het lezen zowel het schrift leren en begrijpen als onbekende woorden begrijpen. Kinderen met een normale taalontwikkeling hebben rond hun 5de verjaardag Lees het gehele artikel →

Professionals en ouders ervaren enorme impact taalontwikkelingsstoornis

Professionals en ouders ervaren enorme impact taalontwikkelingsstoornis Een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) is enorm veel tijd kwijt om taal te begrijpen en zelf te spreken. Dit blijkt eens te meer uit de ervaringen ouders en professionals na het doen van opdrachten en het invullen van een enquête. Tijdens de Ervaar TOS-dag in maart konden 122 ouders en professionals ervaren hoe het is om TOS te hebben. Via een parcours met tien opdrachten voelden ze hoe groot de impact van TOS is op het dagelijks leven. Irritatie en verwarring

Taalontwikkelingsstoornis

Taalontwikkelingsstoornis herken de signalen Kinderen met een taalontwikkelingsstoornis hebben moeite met taal. Een peuter die weinig praat en onverstaanbaar is. Of een wat ouder kind dat kromme zinnen maakt of verkeerde werkwoorden gebruikt. Of een kind dat altijd stil omdat het niet kan mee doen aan een gesprek. Taalontwikkelingsstoornis Naar schatting 175.000 kinderen in Nederland hebben een taalontwikkelingsstoornis (TOS). TOS is een onzichtbare handicap. Preventieve logopedie is ervaren in het signaleren, zichtbaar maken & juiste traject inzetten.