Dyslexie bestaat echt!

Vandaag las ik in het AD, dat volgens de schrijver in het AD, een tweetal gerenommeerde hoogleraren stellen dat dyslexie niet bestaat en dat dyslexie komt door slecht onderwijs! Dat ernstige lees- en spellingsproblemen, welke kunnen lijken op dyslexie, een gevolg van niet adequaat onderwijs kunnen zijn weet ik al lang, niet voor niets moet de hardnekkigheid van de lees- en spellingsproblemen aangetoond worden voordat er een diagnose van dyslexie kan plaats vinden. Een school toont dit vaak aan door een dossier te overleggen waarin staat dat het lezen en spellen van een leerling, ondanks Remedial Teaching van een half Lees het gehele artikel →

Natuurlijk kunnen we niet klakkeloos aannemen dat de oorzaak van dyslexie ligt bij “slecht” onderwijs!

Natuurlijk kunnen we niet klakkeloos aannemen dat de oorzaak van dyslexie ligt bij “slecht” onderwijs! De meeste juffen en meesters die dag in, dag uit voor de klas staan hebben het beste met onze kinderen voor en werken keihard. Ik denk dat er alleen door de overheid verkeerde beslissingen genomen zijn toen de kleuters verplicht CITO’s moesten gaan maken. Spelenderwijs leren, werd doelgericht en scoringsgericht onderwijs. Hoe beter de scores, hoe beter de school in de boeken kwam te staan. Hoewel de kleutercito’s niet meer verplicht zijn en het VO-schooladvies niet meer mag afhangen van de eindcito, blijft het voor Lees het gehele artikel →

‘Dyslexie is gevolg van slecht onderwijs’

Wat een beroering door dit nieuwsbericht vandaag ! Deels ben ik het met deze stelling eens; ik zie al 5 jaar lang in mijn praktijk kinderen en jongeren die al dan niet een diagnose dyslexie of dyscalcullie hebben en die enorm worstelen met de manier waarop we in ons onderwijssysteem (aanvankelijk) lezen en rekenen aanbieden.

“domme” spelfouten

Het was altijd heel gewoon en deze juf heeft zichzelf er dertig jaar geleden ook schuldig aan gemaakt: De brief die Rommelpiet na het rommelen achterliet met “domme” spelfouten, die juf dan samen met de leerlingen ging nakijken en verbeteren. De spelfouten werden goed met rood onderstreept, zodat we allemaal leerden dat de woorden zo écht niet moesten worden geschreven. Of de brief werd goed zichtbaar zonder verbeteringen opgehangen als toonbeeld van domheid. De verkeerde woordbeelden hingen dan wel of niet gekleurd drie weken lang in het zicht van alle leerlingen. Voor zwakke spellers was het natuurlijk meteen duidelijk dat Lees het gehele artikel →

Heeft jouw (dyslectische) kind ook weleens moeite met de Nederlandse geschiedenis?

Heeft jouw (dyslectische) kind ook weleens moeite met de Nederlandse geschiedenis? Hunebedden, Karel de Grote, Koning Willem I, de Wereldoorlogen… Al die lange teksten en vaak bij voorbaat daarom al saai! Steeds meer kinderen hebben thuis de beschikking over een computer of tablet. Voor kinderen met leesproblemen of dyslexie is de computer een uitkomst. Waarom? Omdat je bijna alle teksten op je beeldscherm kunt laten voorlezen. En dat is heel handig.

Met Dyslexie naar het VO

Tips Dyslexie op het VO Niet elk kind met dyslexie heeft dezelfde hulpvraag. Niet elk kind met dyslexie heeft behoefte aan bepaalde ondersteuning of hulpmiddelen. De tips zijn niet per definitie voor elk kind met dyslexie het antwoord in de begeleiding. Niet elke leerling kan en wil werken met voorleessoftware. Overleg met het kind en met de ouders wat de mogelijkheden op school zijn.

‘Uitbehandeld’ in het onderwijs

‘Uitbehandeld’… een term die je niet in een medische diagnose wil horen, deze term betekent dan meestal geen goed nieuws. Wat betekent dit nare en beladen woord als je als moeder van een meisje van 10 jaar deze mededeling krijgt na een paar weken begeleiding voor dyslexie? De begeleider van het samenwerkingsverband geeft aan dat ze ‘uitbehandeld’ is…. ze gaat niet vooruit.

Van digitale hulpmiddelen wordt een dyslectisch kind toch lui??

“Onze zoon kreeg pas digitale hulp op het voortgezet onderwijs, de basisschool wilde er niet aan meewerken. Zijn we er nu te laat mee begonnen?” vroeg Erik, vader van Jeroen (12) aan mij. Erik is niet de enige ouder die zo’n vraag heeft. In mijn werk als dyslexiespecialist, docent en ICT-adviseur kom ik die vraag bijna dagelijks tegen. En niet zo gek, want er verandert elke paar maanden wel iets. Door alle verschillende hulpmiddelen en aanbieders zie je als ouders soms door de bomen het bos niet meer. Inmiddels heb ik door de jaren heen veel ouders en kinderen geadviseerd Lees het gehele artikel →

‘Voorlezen op film’

Bij aanvang van de dyslexiebehandeling liet ik Jos, net als alle andere kinderen, een stukje lezen en filmde ik dat met mijn iPad. Vervolgens deed ik dat nog wel een paar keer in dat jaar. Als we dan samen terugkeken en vergeleken, was het Jos ook in één oogopslag duidelijk dat hij beter was gaan lezen! Het lezen ging sneller, zonder te spellen en het boek was moeilijker! Wat waren die momenten altijd een stimulans!

Wat zijn eigenlijk compenserende en dispenserende maatregelen voor leerlingen met dyslexie?

Wat zijn eigenlijk compenserende en dispenserende maatregelen voor leerlingen met dyslexie? Compensatie betekent dat deze leerling hetzelfde doet als de andere leerlingen maar met adequate ondersteuning (zoals een tekst voorgelezen krijgen). Dispensatie betekent dat een leerling met dyslexie iets niet hoeft te doen wat andere leerlingen wel doen (zoals bij dictee geen zinnen op hoeven schrijven, maar alleen de woorden waar het om gaat).

Lettertypes op de basisschool

>Ik krijg regelmatig vragen over het lettertype dat je het beste kunt gebruiken voor leerlingen op de basisschool. Het kan dan gaan om lettertype voor kleuters of voor leerlingen met dyslexie. Ik heb een aantal voorbeelden op een rijtje gezet. Het downloaden van de lettertypes en installeren op je computer gaat erg eenvoudig. Welk lettertype is het beste leesbaar?

Dyslexie bij hoogbegaafde pubers

Heb je ook tips waar ik info kan vinden (artikelen, tips) over dyslexie bij hoogbegaafde pubers? Welke vormen er zijn. Wat goed is om te weten. Hoe ze geholpen worden. Ben met name geïnteresseerd in tekstbegrip en leestempo (niet zozeer spelling). Welke training effectief is. Vaak blijft het onopgemerkt totdat ze echt vast lopen en dreigen af te stromen van VWO naar havo.

Dyslexie en gedrag

Dyslexie en gedrag 25% van alle leerlingen met ADHD en ADD heeft ook dyslexie (Shaywitz, 2003). Er bestaat dus een sterke relatie tussen ADHD/ADD en dyslexie. Omdat gedrag eigenlijk altijd het eerst opvalt, wordt dyslexie bij “drukke” leerlingen niet altijd op tijd onderkend. Want hoe kun je nou goed leren lezen als je continue afgeleid bent? Andersom kan het ook zijn dat leerlingen met dyslexie symptomen vertonen van hyperactiviteit en ongeconcentreerdheid. Dit heeft effect op de taak- en werkhouding van deze leerlingen. Het volgende valt dan op:

Dyslexie en rekenen

Dyslexie en rekenen Zwak in taal betekent sterk in rekenen? Gelukkig is dat vaak ook zo. Maar dyslexie heeft effect op al je leren. 80% van ons rekenonderwijs is talig. Denk bijvoorbeeld aan de contextsommen. Hoe haal je de som uit een tekst die je met moeite kunt verklanken? En dyslexie betekent ook vaak moeite met automatiseren! Denk aan sommen tot 10, tot 20, tot 100 etc.. En denk vooral ook aan de tafels. Als je die niet omstreeks groep 6 volledig hebt geautomatiseerd krijg je ook enorme problemen in het toepassen ervan in bijvoorbeeld breuken, decimalen, procenten en delingen.