Slikken

Wist je dat je zo’n 3000 keer per dag slikt, overdag 2x p min en ’s nachts 1x p min, dit doe je over het algemeen onbewust. Vóór het 6e levensjaar dienen problemen in de #taalontwikkeling gesignaleerd te zijn en behandeling gestart.

´Wij doen eigenlijk maar wat´

´Wij doen eigenlijk maar wat´ Veel basisscholen die ik bezoek geven al Engels vanaf groep 1. Daar zijn ze een aantal jaren geleden mee gestart, omdat ze niet achter wilden blijven of omdat het op dat moment gewoon goed uitkwam. Het is geweldig dat veel basisscholen zo enthousiast met Engels beginnen, maar steeds meer scholen komen er achter dat het niet iets is dat je er ´zomaar maar even´ bij doet. Misschien herken je jouw school wel in het volgende:

Kinderen die bij het starten met lezen woorden blijven hakken en niet gaan plakken

Kinderen die bij het starten met lezen woorden blijven hakken en niet gaan plakken; kortom die grote moeite dreigen te krijgen met de ontwikkeling van hun leesproces….. Het lezen is nu wel op gang gekomen met reflexintegratie !! Inmiddels heb ik al 4 kinderen in mijn praktijk gehad die deze problematiek hardnekkig hadden. Twee daarvan zelfs al voor de 2e keer groep 3 doen en voordat ze aan reflexintegratie begonnen , nog steeds alleen maar khakkend aan het lezen waren….. Alle vier deze lezen nu wel plakkend en hebben het hakken soms bij grote uitzondering, nog nodig !

Dyslexie bestaat echt!

Vandaag las ik in het AD, dat volgens de schrijver in het AD, een tweetal gerenommeerde hoogleraren stellen dat dyslexie niet bestaat en dat dyslexie komt door slecht onderwijs! Dat ernstige lees- en spellingsproblemen, welke kunnen lijken op dyslexie, een gevolg van niet adequaat onderwijs kunnen zijn weet ik al lang, niet voor niets moet de hardnekkigheid van de lees- en spellingsproblemen aangetoond worden voordat er een diagnose van dyslexie kan plaats vinden. Een school toont dit vaak aan door een dossier te overleggen waarin staat dat het lezen en spellen van een leerling, ondanks Remedial Teaching van een half Lees het gehele artikel →

Natuurlijk kunnen we niet klakkeloos aannemen dat de oorzaak van dyslexie ligt bij “slecht” onderwijs!

Natuurlijk kunnen we niet klakkeloos aannemen dat de oorzaak van dyslexie ligt bij “slecht” onderwijs! De meeste juffen en meesters die dag in, dag uit voor de klas staan hebben het beste met onze kinderen voor en werken keihard. Ik denk dat er alleen door de overheid verkeerde beslissingen genomen zijn toen de kleuters verplicht CITO’s moesten gaan maken. Spelenderwijs leren, werd doelgericht en scoringsgericht onderwijs. Hoe beter de scores, hoe beter de school in de boeken kwam te staan. Hoewel de kleutercito’s niet meer verplicht zijn en het VO-schooladvies niet meer mag afhangen van de eindcito, blijft het voor Lees het gehele artikel →

‘Dyslexie is gevolg van slecht onderwijs’

Wat een beroering door dit nieuwsbericht vandaag ! Deels ben ik het met deze stelling eens; ik zie al 5 jaar lang in mijn praktijk kinderen en jongeren die al dan niet een diagnose dyslexie of dyscalcullie hebben en die enorm worstelen met de manier waarop we in ons onderwijssysteem (aanvankelijk) lezen en rekenen aanbieden.

Haal bij haperende taalontwikkeling alles uit de kast

De kritische periode van de taalontwikkeling loopt tot ongeveer zes jaar. Het is dus van belang om bij een stoornis op dit gebied zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden. Te meer daar de kans op probleemgedrag toeneemt wanneer een ernstig communicatieprobleem niet tijdig wordt onderkend en behandeld. Wanneer een kind minder oogcontact heeft of minder geluidjes maakt, kan dit duiden op een stoornis in de communicatieve ontwikkeling. Van kinderen die bijvoorbeeld een cerebrale parese hebben of een andere motorische beperking, kun je vaak al vermoeden dat ze achter zullen blijven wat betreft spraak- en of taalontwikkeling.

Mijn 1e rapport voor Engels

Mijn 1e rapport voor Engels Toen Engels in 1986 een verplicht vak werd op de basisschool, ging ik net naar de brugklas. Ik had dus geen Engels gehad, behalve ´Michael, Row the boat ashore´ als we liedjes zongen en ´Joshua Fit the Battle of Jericho´ tijdens de godsdienstles. Ik vond Engels wel heel leuk en het leren ging me makkelijk af.

“domme” spelfouten

Het was altijd heel gewoon en deze juf heeft zichzelf er dertig jaar geleden ook schuldig aan gemaakt: De brief die Rommelpiet na het rommelen achterliet met “domme” spelfouten, die juf dan samen met de leerlingen ging nakijken en verbeteren. De spelfouten werden goed met rood onderstreept, zodat we allemaal leerden dat de woorden zo écht niet moesten worden geschreven. Of de brief werd goed zichtbaar zonder verbeteringen opgehangen als toonbeeld van domheid. De verkeerde woordbeelden hingen dan wel of niet gekleurd drie weken lang in het zicht van alle leerlingen. Voor zwakke spellers was het natuurlijk meteen duidelijk dat Lees het gehele artikel →

Heeft jouw (dyslectische) kind ook weleens moeite met de Nederlandse geschiedenis?

Heeft jouw (dyslectische) kind ook weleens moeite met de Nederlandse geschiedenis? Hunebedden, Karel de Grote, Koning Willem I, de Wereldoorlogen… Al die lange teksten en vaak bij voorbaat daarom al saai! Steeds meer kinderen hebben thuis de beschikking over een computer of tablet. Voor kinderen met leesproblemen of dyslexie is de computer een uitkomst. Waarom? Omdat je bijna alle teksten op je beeldscherm kunt laten voorlezen. En dat is heel handig.

Blind en doof voor TOS?

Tijdens een verjaardag ving ik een gesprek op, naast mij, tussen twee vriendinnen. Een van hen heeft een dochter van net 4 jaar en daar ging het gesprek over. Gesprekken afluisteren is niet mijn ding, maar als je er naast zit en je hoort dat het gaat over de zorg omtrent de ontwikkeling van een kind lukt het mij niet om mijn oren te sluiten.

Met Dyslexie naar het VO

Tips Dyslexie op het VO Niet elk kind met dyslexie heeft dezelfde hulpvraag. Niet elk kind met dyslexie heeft behoefte aan bepaalde ondersteuning of hulpmiddelen. De tips zijn niet per definitie voor elk kind met dyslexie het antwoord in de begeleiding. Niet elke leerling kan en wil werken met voorleessoftware. Overleg met het kind en met de ouders wat de mogelijkheden op school zijn.