Ernstige leesproblemen in het VO, laaggeletterdheid

Bij de begeleiding van leerlingen in het VO kom ik helaas steeds vaker leerlingen tegen die de basisschool verlaten met een te grote leesachterstand. Ik heb het daarbij over leerlingen in het VO die een leesachterstand hebben van 2 jaar of meer en waarbij het technisch leesniveau niet hoger is dan het niveau van leerlingen in groep 5. Deze groep leerlingen zonder dyslexie diagnose, maar wel met een enorme leesproblematiek kom ik tegen op het VMBO-LWOO en in het praktijk onderwijs. Het betreft niet per definitie leerlingen met een lage cognitie, het zijn veelal leerlingen met een gemiddelde- of laag Lees het gehele artikel →

Start online voorleesplatform voor jonge kinderen

Ongeveer 25% van de Nederlandse leerlingen verlaat de basisschool met een leesachterstand. Het nieuwe online platform De Voorleeshoek wil daar verandering in aanbrengen. Het doel is om zoveel mogelijk kinderen voor te lezen, zodat het kennisniveau stijgt en meer kinderen plezier krijgen in lezen. Op 1 februari is het platform tijdens de Nationale Voorleesdagen gelanceerd.

Connect Vloeiend Lezen in de praktijk:

Connect Vloeiend Lezen in de praktijk: Als Tim de eerste keer bij me komt heeft hij zelf een boekje van thuis meegebracht, dat hij graag wil lezen. Hij is al op de helft van het boek, beweert hij. Ik vraag hem een bladzijde te lezen en steek achter mijn rug een vinger van mijn hand op bij elk woord dat hij spellend of fout leest. Als ik bij 5 vingers ben vraag ik hem te stoppen met lezen. Ik laat Tim mijn hand zien en leg hem uit dat ik net de 5-vingertest bij hem heb gedaan. Als er 5 Lees het gehele artikel →

Zomerverval

Wat is het zomerverval? Zomerverval is dat kinderen 1 a 2 AVI-niveau’s terug vallen. Dit is vaak in de zomervakantie, wanneer er weinig gelezen word.  Wanneer kinderen tijdens de zomervakantie regelmatig lezen is er geen sprake van terugval, door vrijwel dagelijks zo’n 10 minuutjes te lezen. Kinderen die net hebben leren lezen en nog beginnende lezers zijn (groep3 & 4) maar ook kinderen met een leesachterstand hebben het nodig regelmatig te oefenen met lezen, zodat de directe woordherkenning op gang blijft. Hoe kan ik zomerverval voorkomen? Blijf voorlezen! Laat zelf ook merken dat lezen leuk is en ga lekker voorlezen Lees het gehele artikel →

Wat maakt dat voorlezen zo belangrijk is?

Wat maakt dat voorlezen zo belangrijk is? Voor de ontwikkeling van een kind is lezen erg belangrijk. Om te lezen heb je namelijk het hele brein nodig: de waarneming, de taal, het redeneren, het geheugen, de aandacht en het vermogen om te selecteren tussen hoofd- en bijzaken. Tevens is het zo dat lezen de verbeeldingskracht prikkelt: je kunt helemaal opgaan in een verhaal en je eigen film/ beeldverhaal erover maken in je hoofd. De emotionele verwerking speelt hierin ook een belangrijke rol. Wanneer het verhaal je aanspreekt, voel je er iets bij. Soms herkenning of angst, vaak spanning, vertedering, een Lees het gehele artikel →

De 7 beste manieren om je kind met plezier te laten lezen.

Hoe krijg ik de leerlingen aan het lezen? Het blijft een vraag die telkens weer opduikt tijdens de begeleiding van leerlingen met dyslexie. Als kinderen ouder worden, gaan ze het lezen van boeken steeds minder leuk vinden. Een mogelijke oorzaak van het afnemende leesplezier is de zogeheten ‘fourth grade slump’. In het Nederlands: de ‘groep 6-crisis’. Tijdens de basisschool verschuift de focus hoe langer hoe meer van het ‘leren lezen’ naar het ‘lezen om te leren’. De teksten die kinderen voorgeschoteld krijgen worden complexer en abstracter, waardoor de kans stijgt dat ze negatieve leeservaringen opdoen. Het zijn dan ook met Lees het gehele artikel →

‘Voorlezen op film’

Bij aanvang van de dyslexiebehandeling liet ik Jos, net als alle andere kinderen, een stukje lezen en filmde ik dat met mijn iPad. Vervolgens deed ik dat nog wel een paar keer in dat jaar. Als we dan samen terugkeken en vergeleken, was het Jos ook in één oogopslag duidelijk dat hij beter was gaan lezen! Het lezen ging sneller, zonder te spellen en het boek was moeilijker! Wat waren die momenten altijd een stimulans!

Interactief voorlezen

Interactief voorlezen Interactief voorlezen is voorlezen met ruimte voor inbreng van uw kind. Simuleren van begrijpend luisteren en de woordenschat. Onderzoek wijst uit dat kinderen die van jongs af aan zijn voorgelezen betere leerprestaties hebben op school. Ze zijn gemotiveerd om te leren lezen, ze zijn taalvaardiger en ze begrijpen teksten beter. Interactief voorlezen blijkt bovendien een effectieve methode om taalachterstand te verminderen. Het is daarom van belang dat jonge kinderen regelmatig worden voorgelezen.

Begrijpend lezen

Begrijpend lezen begint niet op het moment dat kinderen leren lezen. De ontwikkeling start met begrijpend luisteren al vanaf geboorte! Bij begrijpend lezen schakelt een kind telkens tussen de informatie uit de tekst en zijn of haar eigen kennis. Voor goed leren begrijpend lezen is een voldoende technisch leesniveau, woordenschat en kennis van de wereld van belang.

Het komt vanzelf wel, die belangstelling voor lezen en schrijven en voor letters!

Het komt vanzelf wel! Het komt vanzelf wel, die belangstelling voor lezen en schrijven en voor letters! Een bekende uitspraak, die voor de meeste kleuters van toepassing is en die vaak wordt gebruikt door groepsleerkrachten van groep 1-2 in relatie tot beginnende geletterdheid. Hiermee doelen ze dan op de grilligheid in de ontwikkeling van jonge kinderen en op het streven om je als groepsleerkracht niet te veel te willen bemoeien met deze als natuurlijk beschouwde gang van zaken.

Hoe kunt u thuis de letters oefenen

Kinderen leren taal door u te imiteren. Een voorloper van het imiteren van taal is het imiteren van handelingen. U kunt heel lang voorlezen! Ook al zijn uw kinderen al wat ouder, voorlezen blijft belangrijk! De leeswoordenschat bouwt voort op de mondelinge woordenschat. Vroege interventie is dan ook van belang! Het aantal woorden dat een kind kent, groeit vaak explosief rond de 18 maanden.

“Ik vind lezen best wel lastig. “

“Ik vind lezen best wel lastig. Als ik 1 oog dichtdoe zie ik het beter en alles beweegt ook zo!” Dan kom je bij mij in de praktijk voor lezen en dan ga je weg met o.a. oefeningen voor je voeten… Dat klinkt onlogisch. Dat is het niet. Wij mensen lopen rechtop. De meesten tenminste. In het ideale geval. Sommigen lopen iets krom, anderen hebben (uiteindelijk) hulpstukken/-stokken nodig, maar de rest loopt gewoon rechtop.

Dyslexie en lezen

Lezen kost tijd! Lezen is voor de meeste kinderen met dyslexie een enerverende bezigheid. Ze blijven vaak hangen in het verklanken van de tekens en moeten een tekst soms wel 4x of vaker lezen voordat ze het begrijpen en het kunnen verwerken. Naarmate kinderen ouder worden (groep 6 e.v.) wordt er meer een beroep gedaan op het zelfstandig lezen en verwerken van teksten. Een leesmaatje kan helpen, maar dat is geen zekere factor, vooal niet richting het vo. Hetzelfde geldt voor het voorlezen van teksten door de leerkracht. Bovendien kan het leiden tot aangeleerde hulpeloosheid. Een andere manier is om Lees het gehele artikel →

Tess en Stijn pimpen het plein

Hoogbegaafde kinderen met dyslexie hebben erg veel behoefte aan uitleg: hoe komt het nou dat ik dyslexie heb? In het leesboekje “Tess en Stijn pimpen het plein” van de Dyslexie-Express wordt dit uitgelegd d.m.v. treinen en spoorlijnen als metafoor voor hersencellen en de verbindingen daartussen. Kees Vreugendenhil (Breinbewust Onderwijs) gaf feedback op deze uitleg.