Ook kinderen met leerproblemen kunnen met plezier naar school.

‘De basis voor de ondersteuning van elk kind ligt gewoon in de klas’. Wat is dan precies die basis? Denk daarbij vooral aan wat aan de basis ligt van de onderwijsbehoeften van ieder kind: het klassenmanagement, een goed pedagogisch klimaat, de didactiek en ook het handelingsgericht oftewel doelgericht werken van de leerkracht. De basis voor ondersteuning bij leer- en of gedragsproblemen ligt in de eerste plaats niet bij remedial teaching, niet bij een indicatie of label, maar bij de leerkrachtvaardigheden en dat start met effectief klassenmanagement. Het is de manier waarop een leerkracht zijn onderwijs organiseert.

De aanwezigheid van nog actieve primaire reflexen kan zeer verstorend werken op het leren lezen en rekenen.

De aanwezigheid van nog actieve primaire reflexen kan zeer verstorend werken op het leren lezen en rekenen. De belangrijkste reflexen die de ontwikkeling verstoren en dus voor Leerproblemen kunnen zorgen zijn de asymmetrische nekreflex, de symmetrische nekreflex en de tonische labyrinth reflex. Deze verstoren de links-rechts beweging en het evenwicht, en ook de samenwerking en de beweeglijkheid van de ogen wordt door deze reflexen ernstig belemmerd. En wat heb je nodig om op school te leren lezen en rekenen? Juist ja! Je ogen om informatie binnen te krijgen en de kennis en de vaardigheid om van links naar rechts te Lees het gehele artikel →

Niet ieder kind is even leergierig.

Niet ieder kind is even leergierig. Er zijn kinderen, die om wat voor reden dan ook, niet op onderzoek uitgaan. Het is een puzzel om uit te zoeken wat die ene leerling uitdaagt. Kinderen leren op verschillende vlakken enorm veel van spelen. Spelen is goed voor de ontwikkeling van de motoriek, goed voor de cognitieve ontwikkeling (het kunnen opnemen en verwerken van kennis en informatie) en goed voor de sociale ontwikkeling.

Ken jij het domino effect van de primaire reflexen?

Ken jij het domino effect van de primaire reflexen? Wist jij dat nog niet door-ontwikkelde primaire reflexen een kettingreactie in het lijf veroorzaken? En dat dit de leerprocessen op school kan verstoren? Waardoor het kind problemen kan krijgen met lezen en rekenen? Even uitleggen. Vanaf de conceptie ligt al vast hoe een kind, een mens kan gaan bewegen. Alle mogelijke bewegingen liggen al opgeslagen en wachtend op een moment in de ontwikkeling om gebruikt te worden. In de buik zijn er al bewegingen die onbewust plaatsvinden. Vanaf de geboorte heeft het kind ruimte om die bewegingen te ontwikkelen.Het is de Lees het gehele artikel →

Soms begrijp je als ouder of leerkracht niet waarom jouw leuke, gezellige en slimme kind maar niet tot leren komt.

Soms begrijp je als ouder of leerkracht niet waarom jouw leuke, gezellige en slimme kind maar niet tot leren komt. Meer en meer komen deskundigen er achter dat beweging en motorische ontwikkeling de basis vormt voor het leren lezen, schrijven en rekenen. Wanneer die ontwikkeling aan de basis verstoord wordt heeft dit een kettingreactie aan problemen tot gevolg. Primaire reflexen geven de aanzet tot de motorische ontwikkeling van een kind.Wanneer deze reflexen zich niet kunnen doorontwikkelen spreken we van een Neurologische Ontwikkelings Vertraging met de bovengenoemde problemen als gevolg. Met behulp van Reflex Integratie Training, Brain Gym, eventueel aangevuld met Lees het gehele artikel →

Wat is er aan de hand met mijn kind?

Wat is er aan de hand met mijn kind? 33801964_s Als je kind moeilijk is in zijn of haar gedrag, dan kun je je als ouder behoorlijk zorgen maken. Enerzijds over de situatie thuis en anderzijds over hoe het nou verder moet met je kind. Twijfel en gepieker sluipt binnen in je leven: “Wat is er toch aan de hand met mijn kind?”

Bewegen moet om leerproblemen te voorkomen.

Bewegen moet om leerproblemen te voorkomen. Kruipen is een heel belangrijke beweging voor de ontwikkeling van het kind. Het zorgt ervoor dat beide lichaamshelften apart kunnen bewegen maar toch kunnen samenwerken. Zo worden bewegingen gecoordineerd en bouw je evenwicht op. En balans is belangrijk om door het leven te gaan. Voor zowel al je bewegingen of hoe jij je figuurlijk staande houdt in de wereld om je heen. Kruipen bouwt ruimtelijk inzicht op: hoe ver is het nog om te komen waar je wilt zijn, en wanneer moet ik stoppen om te zorgen dat ik mijn hoofd niet stoot? Dat Lees het gehele artikel →

Hoe kun je anders kijken naar kinderen met leerproblemen?

De ontwikkeling van een kind vormt de basis voor een harmonieus bestaan. Verstoringen in deze ontwikkeling kunnen problemen doen ontstaan in het gedrag, bij het leren en bij de voorwaarden die nodig zijn om tot leren te komen ( de executieve functies). Door de basis te versterken geef je kinderen de beste kansen. Daarom moet er aandacht zijn voor het grote belang van de motorische ontwikkeling van peuters en kleuters. Want leren doet een kind met het lijf en het hoofd samen!