Slikken

Wist je dat je zo’n 3000 keer per dag slikt, overdag 2x p min en ’s nachts 1x p min, dit doe je over het algemeen onbewust. Vóór het 6e levensjaar dienen problemen in de #taalontwikkeling gesignaleerd te zijn en behandeling gestart.

´Wij doen eigenlijk maar wat´

´Wij doen eigenlijk maar wat´ Veel basisscholen die ik bezoek geven al Engels vanaf groep 1. Daar zijn ze een aantal jaren geleden mee gestart, omdat ze niet achter wilden blijven of omdat het op dat moment gewoon goed uitkwam. Het is geweldig dat veel basisscholen zo enthousiast met Engels beginnen, maar steeds meer scholen komen er achter dat het niet iets is dat je er ´zomaar maar even´ bij doet. Misschien herken je jouw school wel in het volgende:

Ernstige leesproblemen in het VO, laaggeletterdheid

Bij de begeleiding van leerlingen in het VO kom ik helaas steeds vaker leerlingen tegen die de basisschool verlaten met een te grote leesachterstand. Ik heb het daarbij over leerlingen in het VO die een leesachterstand hebben van 2 jaar of meer en waarbij het technisch leesniveau niet hoger is dan het niveau van leerlingen in groep 5. Deze groep leerlingen zonder dyslexie diagnose, maar wel met een enorme leesproblematiek kom ik tegen op het VMBO-LWOO en in het praktijk onderwijs. Het betreft niet per definitie leerlingen met een lage cognitie, het zijn veelal leerlingen met een gemiddelde- of laag Lees het gehele artikel →

Een klas vol zelfvertrouwen

Een klas vol zelfvertrouwen Wat ben ik blij voor de leerlingen die gestart zijn met de ‘gereedschapskoffer’ in hun klas! De eerste resultaten zijn meer dan goed, zowel op sociaal-emotioneel als op cognitief gebied. Nog even om jullie geheugen op te frissen: kinderen krijgen in de klas (via de eigen leerkracht) praktische handvatten die hen helpen om voor zichzelf op te komen, aan te geven hoe ze zich voelen en aan te geven wat ze nodig hebben. De materialen zitten in een prachtige houten ‘gereedschapskoffer’, die door Yvonne van Oers (leerkracht/jonge kind specialist) en mijzelf is ontwikkeld en waaruit de Lees het gehele artikel →

Kinderen die bij het starten met lezen woorden blijven hakken en niet gaan plakken

Kinderen die bij het starten met lezen woorden blijven hakken en niet gaan plakken; kortom die grote moeite dreigen te krijgen met de ontwikkeling van hun leesproces….. Het lezen is nu wel op gang gekomen met reflexintegratie !! Inmiddels heb ik al 4 kinderen in mijn praktijk gehad die deze problematiek hardnekkig hadden. Twee daarvan zelfs al voor de 2e keer groep 3 doen en voordat ze aan reflexintegratie begonnen , nog steeds alleen maar khakkend aan het lezen waren….. Alle vier deze lezen nu wel plakkend en hebben het hakken soms bij grote uitzondering, nog nodig !

Dyslexie bestaat echt!

Vandaag las ik in het AD, dat volgens de schrijver in het AD, een tweetal gerenommeerde hoogleraren stellen dat dyslexie niet bestaat en dat dyslexie komt door slecht onderwijs! Dat ernstige lees- en spellingsproblemen, welke kunnen lijken op dyslexie, een gevolg van niet adequaat onderwijs kunnen zijn weet ik al lang, niet voor niets moet de hardnekkigheid van de lees- en spellingsproblemen aangetoond worden voordat er een diagnose van dyslexie kan plaats vinden. Een school toont dit vaak aan door een dossier te overleggen waarin staat dat het lezen en spellen van een leerling, ondanks Remedial Teaching van een half Lees het gehele artikel →

Natuurlijk kunnen we niet klakkeloos aannemen dat de oorzaak van dyslexie ligt bij “slecht” onderwijs!

Natuurlijk kunnen we niet klakkeloos aannemen dat de oorzaak van dyslexie ligt bij “slecht” onderwijs! De meeste juffen en meesters die dag in, dag uit voor de klas staan hebben het beste met onze kinderen voor en werken keihard. Ik denk dat er alleen door de overheid verkeerde beslissingen genomen zijn toen de kleuters verplicht CITO’s moesten gaan maken. Spelenderwijs leren, werd doelgericht en scoringsgericht onderwijs. Hoe beter de scores, hoe beter de school in de boeken kwam te staan. Hoewel de kleutercito’s niet meer verplicht zijn en het VO-schooladvies niet meer mag afhangen van de eindcito, blijft het voor Lees het gehele artikel →

‘Dyslexie is gevolg van slecht onderwijs’

Wat een beroering door dit nieuwsbericht vandaag ! Deels ben ik het met deze stelling eens; ik zie al 5 jaar lang in mijn praktijk kinderen en jongeren die al dan niet een diagnose dyslexie of dyscalcullie hebben en die enorm worstelen met de manier waarop we in ons onderwijssysteem (aanvankelijk) lezen en rekenen aanbieden.

(CITO)toetsstress

(CITO)toetsstress Vanmiddag was ik (helaas) getuige van wat stress met je doet. Na een aantal maanden reflexintegratie en visuele training besloot ik een klantje (groep 5) te hertesten. Het meisje begon vol enthousiasme met het eerste deel van de bioptertest, waarmee ik o.a. de samenwerking van de ogen test. Deze verliep prima. Het beeld gaf verbetering tenopzichte van de tweede test van begin november.

Haal bij haperende taalontwikkeling alles uit de kast

De kritische periode van de taalontwikkeling loopt tot ongeveer zes jaar. Het is dus van belang om bij een stoornis op dit gebied zo vroeg mogelijk ondersteuning te bieden. Te meer daar de kans op probleemgedrag toeneemt wanneer een ernstig communicatieprobleem niet tijdig wordt onderkend en behandeld. Wanneer een kind minder oogcontact heeft of minder geluidjes maakt, kan dit duiden op een stoornis in de communicatieve ontwikkeling. Van kinderen die bijvoorbeeld een cerebrale parese hebben of een andere motorische beperking, kun je vaak al vermoeden dat ze achter zullen blijven wat betreft spraak- en of taalontwikkeling.