Is bloedonderzoek de nieuwe vorm van autismediagnostiek?

Is bloedonderzoek de nieuwe vorm van autismediagnostiek? Vooronderzoek naar autisme bij kinderen tussen de 3 en 10 jaar bleek bijna 98 procent accuraat te zijn. Een experimentele bloedtest gaf deze hoopgevende resultaten. “De bloedtest was in staat om autisme te voorspellen, ongeacht waar het kind zich op het spectrum bevond,” zegt onderzoeker Juergen Hahn, verwijzend naar de gradaties van de aangeboren ontwikkelingsstoornis. Hij is hoofd van de afdeling Biomedical Engineering aan het Rensselaer Polytechnic Institute. “Daarnaast kon de test erg accuraat aangeven in welke mate de testpersonen aandoeningen hadden die vaak bij autisme voorkomen.

Nee nee, details zijn geen kleinigheden!

Nee nee, details zijn geen kleinigheden! Mensen met autisme kunnen veel aandacht opbrengen voor zaken die gewoonlijk worden afgedaan als bijzaak en detail. Wij hebben vaak grote belangstelling voor detail en ontdekken daardoor ook nieuwe dingen. Soms precies die ‘kleine’ dingen die heel groot en belangrijk blijken te zijn – wie kan vooraf bepalen wat belangrijk is en wat een kleinigheid?

Een pilletje tegen autisme….

Een pilletje tegen autisme…. _____________________________________________________ Pilletje erin en klaar, is er helaas waar niet bij autisme. Autisme is niet te genezen met medicatie en toch wordt er vaak medicatie voorgeschreven door artsen en psychiaters. Deze medicatie wordt ingezet als symptoombestrijding, maar haalt de oorzaak niet weg.

De gevolgen van een zwakke communicatieve redzaamheid.

Veel leerlingen met leer- en gedragsproblemen (of leer- en gedragsstoornissen) ondervinden problemen met de communicatieve redzaamheid. Wat zijn de gevolgen van problemen met de communicatieve redzaamheid? Het heeft gevolgen voor het leren, voor het gedrag van het kind en voor de communicatie en participatie. Dus zeker gevolgen op sociaal-emotioneel gebied. Kinderen kunnen zich verloren voelen, onbegrepen, veel is voor hen niet duidelijk in de communicatie en daardoor zijn ook zij vaak in de war.

Het komt voor: dat mensen met autisme de woorden van anderen letterlijk nemen en daardoor niet goed begrijpen wat er gezegd wordt.

Het komt voor: dat mensen met autisme de woorden van anderen letterlijk nemen en daardoor niet goed begrijpen wat er gezegd wordt. Terwijl iets figuurlijk bedoeld wordt struikelt de autist over de letterlijke betekenis. Als je iets letterlijk neemt denk je aan de hoofdbetekenis van woorden: bij ‘de koek is op’ denk je dus aan koek. Als iemand dit zegt die ergens genoeg van heeft, een grens heeft bereikt, dan gaat het niet over koek. Dan is het beeldspraak, wordt er figuurlijk gesproken, wordt er iets anders bedoeld.

Onnodige aanmaak van adrenaline en cortisol door overprikkeling bij mensen met autisme

Onnodige aanmaak van adrenaline en cortisol door overprikkeling bij mensen met autisme _____________________________________________________ Veel mensen met autisme hebben te kampen met overprikkeling. De (zintuigenlijken) waarneming is anders omdat hun hersens anders werken. Veel van wat er om de persoon met autisme heen gebeurt komt ongefilterd binnen. Zeg maar gerust alles! De wasmachine die draait, een voorbijrijdende auto op straat, een naatje in de sokken dat kriebelt, een horloge dat ietwat knel, de buurman die zijn voordeur op slot draait, de rook van de BB van mensen in de straat, een stofje op de grond …. ALLES vraagt aandacht. ALLES! Ook Lees het gehele artikel →

De onbegrijpelijke wereld van autisme

Dit is wat #autisme zo moeilijk te begrijpen maakt _____________________________________________________ Autisme is moeilijker te begrijpen dan welke andere stoornis of aandoening dan ook. Om autisme te kunnen begrijpen zal duidelijk moeten worden wat de reden van het gedrag is. Iemand met autisme ontwikkeld zich zowel versneld (gericht op voorwerpen) als vertraagd (gericht op mensen). Dit heeft tot gevolg dat iemand met autisme vele verschillende leeftijden in zich kan hebben. Deze andere ontwikkeling, tov van mensen zonder autisme waarbij leeftijdsontwikkeling op verschillende gebieden meer gelijk loopt, wordt Mental Age Spectrum within one person genoemd.