Ontwikkelen ADHD afhankelijk van samenspel tussen stress en genen

De risicofactoren voor ADHD werken niet geïsoleerd, maar zijn elkaar beïnvloedende onderdelen van de complexe biologische ‘machinerie’ die gedrag produceert. Dit betekent dat het al dan niet ontwikkelen van ADHD-klachten kan afhangen van een samenspel tussen stress en bepaalde genvarianten. Meer kennis over dit soort interacties is nodig om deze machinerie echt te leren begrijpen. Het bestuderen hiervan levert een meer genuanceerd beeld op van de invloed van genen en omgevingsfactoren op ADHD en de hersenen.

Groot onderzoek naar invloed van voeding en darmbacteriën op ADHD

De oorzaak van ADHD is niet exact bekend en daarom richt de huidige therapie zich vooral op het onderdrukken van de symptomen via medicatie en op het leren omgaan met de symptomen met gedragstherapie. Wanneer er meer bekend is over de oorzaak van ADHD en de achterliggende mechanismen kan de behandeling effectiever worden. Een groot onderzoek naar de invloed van voeding en darmbacteriën op ADHD moet hier meer inzicht in bieden.