CPB: verplichte AOV?

ZZP-ers zonder AOV Ruim vier op de tien zzp’ers (42,2%) heeft geen arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), terwijl zij zich wel degelijk bewust zijn van de risico’s. De helft van deze groep zzp’ers is wel bereid zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, maar tegen een relatief lage premie. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer onder 969 zzp’ers in opdracht van Aegon. Ten opzichte van vorig jaar zijn er wel meer zzp’ers met een AOV. Het aantal bewust AOV-loze zzp’ers is gelijk gebleven. Het percentage zzp’ers die de AOV in overweging nemen is licht gedaald met 3%.

Onverzekerd

Nederland telde vorig jaar bijna 12.500 onverzekerden vanwege hun levensovertuiging. Gemoedsbezwaarden zijn mensen die op grond van hun geloof of levensovertuiging bezwaren hebben tegen het afsluiten van een zorgverzekering. Gemoedsbezwaarden geen premie betalen. Zij betalen een bijdrage vervangende belasting voor kosten van medische zorg. Wat houdt de verzekeringsplicht en acceptatieplicht in?

Sociale verzekeringen

Wat zijn de sociale verzekeringen? Dit zijn premies die geheven worden in verband met sociale verzekeringen, dat wil zeggen verzekeringen die voor de verzekerden in beginsel een wettelijk verplicht karakter hebben en van rechtswege gelden. Sociale premies zijn net als belastingen veelal wettelijk verplicht. Sociale verzekeringen (en daarmee sociale premies) zijn in veel landen ingevoerd in de 19de en vooral 20ste eeuw. Het type sociale verzekeringen en de hoogte van de sociale premies verschilt sterk van land tot land.

Premieachterstand

Ik ben 1 maand te laat met het betalen van mijn premie voor de ziektekosten, wat nu? 1 maand premieachterstand is al schulden en u moet voorkomen dat de schulden verder oplopen. het kan al grote gevolgen hebben. Een maand achterstand lijkt niet veel maar hierdoor komt u verder achter te lopen en dit betekend dat u 1 maand zo wel de maandelijkse premie plus de achterstallig premie moet betalen.

Eigen risico

Wat is het eigen risico? Bij een zorgverzekering heeft u een verplicht eigen risico en een vrijwillig eigen risico. Het eigen risico is een bedrag dat u naast u premie betaald voor zorg uit het basispakket. Het is een bedrag wat niet word vergoed door de zorgverzekeraar. De algemene regel is dat voor alle zorg die uit de basisverzekering wordt vergoed eerst het wettelijke verplichte eigen risico moet worden aangesproken. Elk jaar veranderd het bedrag per 1 januari.

Zorgverzekering

Hoe kiest u een zorgverzekering? Schrijf op wat u graag in uw verzekering zou willen hebben en wat u belangrijk vind. Hoe belangrijk vindt u het dat u kunt kiezen naar welk ziekenhuis u gaat en welke arts u zou kunnen krijgen? Welke aanvullende verzekering heeft u nog nodig naast de basisverzekering? Vergelijk de zorgverzekeraars die aan de wensen voldoen en bekijk de mogelijkheden om korting te krijgen. Een goedkope zorgverzekering wilt niet zeggen dat u goed verzekerd bent, let op de algemene voorwaarden en de kleine letters. Controleer en vergelijk de aanvullende verzekeringen op hoeveel u extra betaald en Lees het gehele artikel →