Huur niet langer aftrekbaar voor ondernemer

Een ondernemer die een huurwoning geheel of gedeeltelijk voor zijn eigen onderneming gebruikt, kan het huurrecht tot het ondernemingsvermogen rekenen. Voorwaarde hiervoor is dat ten minste 10% van de oppervlakte van de woning voor de onderneming wordt gebruikt. Het maakt daarbij niet uit of de ruimte een zelfstandig karakter heeft. Ook een werkruimte in de woning zonder eigen ingang en sanitaire voorzieningen komt in aanmerking.

Auto van de zaak

Auto in privé De onderneming mag voor elke zakelijke kilometer belastingvrij € 0,19 vergoeden. Alle kosten moeten privé worden betaald. Tevens kan de BTW volgens een verdeelsleutel terug gevorderd worden. Stel dat 70% van de totale km ’s die in jaar gereden zijn zakelijk zijn, mag er 70% van alle BTW op kosten van die betreffende auto terug gevorderd worden. De meeste kantoren doen hier niks mee!!

De wondere wereld van hypotheken

De wondere wereld van hypotheken Budgetcoaches, schuldhulpverleners en bewindvoerders zien steeds vaker klanten met een koophuis en een hypotheek. Voor deze dienstverleners, maar eigenlijk vooral voor woningbezitters en voor iedereen die er mee te maken krijgt, is het belangrijk een aantal zaken te kunnen begrijpen rond de hypotheek. Hierbij dus een beknopt overzicht uit ‘de wondere wereld van hypotheken’.

Huurcontract

Wat is een huurcontract? Een huurcontract is een huurovereenkomst met een woningbouw. Hier staat in afspraken die huurder en verhuurder aan het begin van een huurperiode met elkaar hebben gemaakt. Wat staat er in een huurcontract? In een huurcontract staat onder meer: wie de huurder is; wie de verhuurder is; De tijdsduur; de huurprijs (all-in of uitgesplitst in kale huur en servicekosten); de hoogte van de borg; het adres en een omschrijving van het gehuurde (zoals hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin);

Rekenhuur

Wat is rekenhuur? Rekenhuur is een term uit van de belastingdienst voor het aanvragen van de huurtoeslag ook wel de netto huur. Het is de kale huur plus servicekosten zoals lift, verlichting, schoonmaakkosten, huismeester en gemeenschappelijke ruimten. Wat is het verschil tussen bruto huur en rekenhuur? De bruto huur betreft het totale bedrag dat u voor de woning moet betalen. De rekenhuur betreft de kale huur plus een bedrag aan subsidiabele servicekosten.

Servicekosten

Wat wordt er bedoeld met servicekosten? Dit zijn kosten voor bijvoorbeeld het gebruik en onderhoud van de lift, het schoonmaken van de algemene ruimtes, voor diensten en activiteiten van de verhuurder ten behoeve van de huurder. Daarnaast kunnen er jaarlijks extra kosten zijn voor bijvoorbeeld de verwarming, energie. Deze staan op de jaarafrekening die u in januari krijgt. Per woningbouw is het verschillend of de servicekosten in de huur zijn berekend of u een aparte rekening krijgt.

Zorgtoeslag

Wat is de zorgtoeslag? De zorgtoeslag is een tegemoetkoming (toeslag) voor de premie van de ziekenfondsverzekering. In Nederland is iedereen van 18 jaar en ouder verplicht een ziektekostenverzekering af te sluiten. Hiervoor betaald men verplicht zorgpremie. Vanuit de  belastingdienst kunt u een tegemoetkoming aanvragen voor de premie te betalen. Deze toeslag heet zorgtoeslag.

Huurachterstand

Huurschuld verdwijnt niet vanzelf De huurachterstand verdwijnt niet vanzelf. Een huurachterstand lost niet vanzelf op. Het is belangrijk om zodra u weet dat u uw huur niet volledig kan betalen, om zo snel mogelijk contact op te nemen met uw woningbouw. Wacht niet af tot de achterstand verder oploopt tot het niet overzichtelijk meer is . Wij kunnen op dit moment niet meer de maandelijkse vaste lasten betalen, hoe kan ik dit proberen op te lossen? De vaste lasten niet kunnen betalen is een groot probleem. Hoe komt  het dat u de vaste lasten niet kunt betalen? Komt het omdat Lees het gehele artikel →