Steeds meer Nederlanders die in armoede leven

Armoede Steeds meer Nederlanders die in armoede leven, slagen er niet in om eruit te komen, hoewel het economisch beter gaat. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2015 nam het aantal mensen dat minimaal vier jaar lang onder de armoedegrens leeft met 14 procent toe, tot 417.000. Daarmee is de armoede hardnekkiger geworden, zegt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.

Voorkom impulsaankopen. Gebruik daarvoor de simpele truc van een time-out.

Voorkom impulsaankopen. Gebruik daarvoor de simpele truc van een time-out. Je koopt die broek of dat luchtje niet direct, maar je neemt even de tijd om na te denken. Heb ik het echt nodig? Als je het de volgende dag nog steeds wilt, kun je alsnog teruggaan naar de winkel. Laat je pinpas thuis als je gaat shoppen, dan móet je wel een time-out nemen. Wil je niet teveel uitgeven tijdens het shoppen? Neem contant geld mee! Contant geld in je portemonnee hebben is een goede manier om jezelf tegen koopdrift te beschermen: op is immers op. Het is ook Lees het gehele artikel →

Huur niet langer aftrekbaar voor ondernemer

Een ondernemer die een huurwoning geheel of gedeeltelijk voor zijn eigen onderneming gebruikt, kan het huurrecht tot het ondernemingsvermogen rekenen. Voorwaarde hiervoor is dat ten minste 10% van de oppervlakte van de woning voor de onderneming wordt gebruikt. Het maakt daarbij niet uit of de ruimte een zelfstandig karakter heeft. Ook een werkruimte in de woning zonder eigen ingang en sanitaire voorzieningen komt in aanmerking.

Incassokosten

Wat zijn incassokosten? Dit zijn kosten die u moet betalen bovenop de factuur die u nog niet heeft betaald. De factuur is overgenomen door incassobureau.Controleer altijd een incassobrief of de berekende incassokosten terecht zijn en niet te hoog zijn.

Belastingtips 2017

Belastingtips 2017 Ashley’s Administratie & Advies ~1 ~Privégebruik zakelijke auto administratie bijhouden~ Gebruikt u de auto van de zaak ook privé? Dan dient u een correctie toe te passen voor de in aftrek gebrachte btw over het privégebruik in de laatste btw-aangifte van het jaar. Deze correctie wordt bepaald aan de hand van uw administratie. Daaruit moet namelijk blijken wat het privégebruik is geweest, waarbij woon-werkverkeer als privégebruik wordt aangemerkt. Ga na of u uw administratie goed hebt bijgehouden. Heeft u geen kilometeradministratie bijgehouden? Dan moet u 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bpm) aangeven als verschuldigde btw.

Auto van de zaak

Auto in privé De onderneming mag voor elke zakelijke kilometer belastingvrij € 0,19 vergoeden. Alle kosten moeten privé worden betaald. Tevens kan de BTW volgens een verdeelsleutel terug gevorderd worden. Stel dat 70% van de totale km ’s die in jaar gereden zijn zakelijk zijn, mag er 70% van alle BTW op kosten van die betreffende auto terug gevorderd worden. De meeste kantoren doen hier niks mee!!

De wondere wereld van hypotheken

De wondere wereld van hypotheken Budgetcoaches, schuldhulpverleners en bewindvoerders zien steeds vaker klanten met een koophuis en een hypotheek. Voor deze dienstverleners, maar eigenlijk vooral voor woningbezitters en voor iedereen die er mee te maken krijgt, is het belangrijk een aantal zaken te kunnen begrijpen rond de hypotheek. Hierbij dus een beknopt overzicht uit ‘de wondere wereld van hypotheken’.

Digitale nalatenschap

Digitale nalatenschap De digitale nalatenschap die we tijdens ons leven creëren, kan bij een overlijden voor onaangename verrassingen zorgen. Wat moet er met alle accounts en data gebeuren? Hoe moeten de nabestaanden ermee omgaan? Hebben ze er toegang toe? Er is wettelijk weinig voor geregeld. Maar je kunt zelf wel al stappen ondernemen.

Nabestaande administratie

Het is niet het eerste het beste onderwerp waar vaak over gesproken word, maar toch is het belangrijk om te weten wat de wensen van uw partners zijn en dat u weet wat er geregeld moet worden aan administratie. Wanneer er u even de tijd voor neemt en alle papieren verzameld en wanneer u dit overzichtelijk opbergt in 1 map, heeft de nabestaande direct alles bij de hand en kan alles in 1x goed geregeld worden. De administratie is op dat moment niet het gene waar u zich heel druk over wilt maken.

Zorgovereenkomst

Aandachtspunten bij het invullen Zorgovereenkomst Vul de zorgovereenkomst helemaal in, anders kunnen wij deze niet verwerken. Let vooral goed op onderstaande punten, want die blijken niet altijd goed te gaan.