Zowel pesters als gepeste kinderen hebben namelijk een vraag

Zowel pesters als gepeste kinderen hebben namelijk een vraag, een vraag waarop jij het antwoord kunt geven! Ik zie haar staan Merel… 9 jaar… ze lacht en blijft lachen, terwijl zij door een groepje wordt uitgelachen, geduwd en ze laten haar band leeglopen. Het enige wat ze er tegenin kan brengen is ‘Nou-hou’ met een lach op haar gezicht….

Is pesten een opvoedkundig probleem?

Als gevoelens, intelligentie, aanpassingsvermogen, et cetera, criteria zijn voor het ordenen van levensvormen dan staat de mens op eenzame hoogte. Maar deze uitzonderingspositie gaat wel gepaard met een jarenlange ontwikkeling van lichaam en psyche. In de enkele maanden van de zwangerschap wordt het lichaam opgebouwd hetgeen direct na de geboorte als mensenkind te herkennen is. De uiterlijke kenmerken zijn al bepaald en in de meeste gevallen zijn deze in overeenstemming met de innerlijke kenmerken. Maar door de stand van bepaalde genen kan hierin variatie optreden. Deze variaties maken de mens als individu uniek maar gelijkertijd ook heel kwetsbaar. Zij zorgen Lees het gehele artikel →

Pesten, wat moeten we er mee?

In ieder land, in elke leefsituatie en in elke leeftijdsgroep wordt gepest en elke pesterij is anders. De dingen waarmee wordt gepest zijn zo talrijk dat het onmogelijk lijkt om pesterijen met een universele methode te bestrijden. De vele methodes welke inmiddels zijn ontwikkeld hebben blijkbaar geen van allen hun doel bereikt want er verschijnen steeds weer nieuwe varianten. Dit artikel beperkt zich tot pesterijen tussen kinderen in de leeftijdsgroep van acht tot en met vijftien jaar.