Schulden bij werknemers raken werkgevers

In het afgelopen jaar is de persoonlijke financiële problematiek van werknemers, en de enorme invloed daarvan op het functioneren op het werk, in de diverse media breed ter sprake gekomen. Het kan u eigenlijk niet meer ontgaan zijn. Onlangs nog publiceerde het Financieel Dagblad het artikel ‘Schuldproblemen werknemers nemen toe; steeds meer werknemers ziek door schulden’.

We kunnen er niet meer omheen: De schuldenproblematiek in Nederland heeft ongekende vormen aangenomen, en het einde lijkt – ondanks het bescheiden economische herstel – nog lang niet in zicht. Van oudsher waren het vooral mensen met een (lage) uitkering die door omstandigheden binnen of buiten de persoon in problematische schulden terecht kwamen, maar dat is al lang niet meer zo. De ‘werkende schuldenaren’ vormen een steeds grotere groep, en in combinatie met de moeilijker toegankelijke hulp van de overheid komen op die manier steeds meer risico’s, kosten en verantwoordelijkheden bij werkgevers te liggen.

Het NIBUD heeft al een tijd geleden (2012) uitgebreid onderzoek gedaan naar de gevolgen van schuldenproblemen bij werknemers. Nu zien ook steeds meer arbodiensten welke gevolgen financiële problematiek heeft voor het verzuimgedrag van werknemers. Arbodienst Capability deed recentelijk onderzoek, 1 op 6 ziekmeldingen zou (deels) voortkomen uit het kampen met problematische schulden, zo berichtte onder andere Arbo-Online. Deze oorzaak wordt echter nog nauwelijks aangepakt binnen het verzuimbeleid van de meeste werkgevers, terwijl daar dus veel te winnen is, voor werknemer en werkgever.

Werkgever, HR-professional, lijnmanager: Ik daag u uit. Wat merkt u van de financiële problemen van uw medewerkers? Wat ziet u terug in de verzuimadministratie, in loonbeslagen, en in functioneringsgesprekken? Welke signalen neemt u waar? En welke kosten brengen dergelijke ‘incidenten’ met zich mee? Hoe bewust is uw organisatie zich daarvan? En hoe zou u die kosten omlaag willen brengen, zodat ook uw organisatie er op vooruit gaat?

Als tip doen we u deze suggestie: Maak eens een schatting met de (gratis te gebruiken) online Verzuimkostenmeter, en kijk wat u globaal zou kunnen besparen.

Vroeger kwamen financiële problemen vooral voor bij mensen met een uitkering. Tegenwoordig heeft circa 50% van de aanvragers van schuldhulpverlening een baan. Tussen de 20 en 25% van de aanvragers heeft zelfs een inkomen op modaal niveau of hoger. Schuldhulpverlening komt pas om de hoek kijken wanneer de schulden zo hoog opgelopen zijn dat ze niet meer binnen drie jaar af te lossen zijn. Dan spelen er vaak al jaren problemen welke veel invloed hebben op mensen.

Vijf redenen om als werkgever te investeren in de financiële gezondheid van je medewerker

Soms hoor ik werkgevers zeggen dat dat niet hun probleem is. Aan één kant klopt dat natuurlijk, het vindt plaats in de privé-sfeer. Maar privé en zakelijk kun je niet apart van elkaar zien. De werkgever zal het merken als de werknemer gaan scheiden en de werkgever zal het ook zeker gaan merken als een werknemer financiële problemen heeft.

Waarom zou en werkgever investeren in de financiële gezondheid van zijn medewerkers? Ik kan een hoop redenen bedenken, maar bij deze de 5 belangrijkste:

1. Je kunt erger voorkomen.
Mensen zakken vaak langzaam weg in de betalingsachterstanden en schulden. Ze zien zelf door de bomen het bos niet meer en gaan struisvogelgedrag vertonen. Voor de werkgever zijn er veel signalen. Vragen om een voorschot, meer ziekmeldingen, concentratieverlies etc. Deze signalen worden niet altijd opgevangen. Maar een verzoek tot loonbeslag door een deurwaarder is een heel duidelijk signaal. Als werkgever is het belangrijk om te weten dat het loonbeslag vaak veel te hoog is. En soms de oorzaak is van een domino-effect naar nog meer schulden. In gesprek gaan met de werknemer en laten kijken of de hoogte van het loonbeslag wel voldoet aan de normen kan veel problemen voorkomen.

2. Je medewerker wordt ambassadeur van je bedrijf.
Ik heb al meerdere werknemers mogen helpen van wie de werkgever de kosten voor zijn rekening neemt. Deze werknemers zijn hartstikke blij met de hulp en laten dit ook merken. Soms zeggen ze andere werkzaamheden op om meer te gaan werken bij de werkgever die hen helpt. De werknemer wordt geholpen en heeft daardoor vernieuwde energie. Dat merken je klanten ook. Deze werknemer zal zich bijna nooit negatief uitlaten over hun werkgever die hem zo geholpen heeft.

3. Schuldeisers hebben teveel macht.
Mensen met schulden hebben te maken met incassobureaus die vaak puur commerciële motieven hebben. Zij moeten namens de schuldeisers zorgen dat ze zoveel mogelijk terug krijgen van de openstaande schulden. De werkwijze die ze hierbij hanteren is soms contra-productief. Een professional kan de werknemer bijstaan in het goed omgaan met incassobureaus.

4. Je geeft je werknemer weer een toekomst.
Voor veel mensen met schulden is de situatie uitzichtloos. Ze denken nooit meer uit de schulden te komen. Eigenlijk is dit nooit de werkelijkheid. Ofwel ze kunnen de schulden aflossen ofwel ze kunnen een beroep doen op de schuldhulpverlening. Kort gezegd kunnen ze in principe altijd binnen 4 jaar van hun schulden af zijn, behalve in uitzonderlijk moeilijke situaties. In die 4 jaar moeten ze met weinig rondkomen. Acceptatie in de schuldhulpverlening is niet altijd vanzelfsprekend en de communicatie verloopt soms stroef. Een professional weet welke regelingen er zijn en kan helpen met het aanvragen van de regelingen en schuldhulp.

5. Het heeft een positief effect op het bedrijfsresultaat.
Werkgevers hebben in een onderzoek van het Nibud aangegeven dat ze inschatten dat een medewerker met financiële problemen 20-25% minder productief is. Hierbij nemen ze mee dat de medewerker vaker ziek is, meer fouten maakt en minder productief is door concentratieverlies, tijdens werktijd belt met schuldeisers etc. etc. De werkgevers geven ook aan dat de kans op diefstal en fraude groter is. In cijfers; 25% minder productief op een modaal inkomen van € 35.500 is € 8875,-. Een budgetcoach-traject kost vele malen minder dan dit bedrag.

Profielfoto van * Geldzorgnet

Over * Geldzorgnet

Hét samenwerkingsverband voor deskundige hulp bij persoonlijke financiën.

Geef een reactie