richtlijnen

Richtlijnen van het kenniscentrum soebar.nl,

Soebar.nl is een kennisplatform, voor het delen van informatie, tips en adviezen om andere te helpen en te ondersteunen bij financiële problemen. Het kenniscentrum is dus geen discussieforum, chatbox of Marktplaats. Soebar.nl is een heeft tot doel financiële kennis te ontwikkelen en te delen. Dat gebeurt door het stellen van vragen en het geven van adviezen, informatie en tips in een blog.

Wat is de minimumleeftijd voor registratie?

Soebar.nl is gericht op alle leeftijden, maar heeft een minimale leeftijd voor registratie, voor het plaatsen van een reactie of artikel te delen, verwachten we dat de persoon minimaal 16 jaar en ouder is.

Een bijdrage voor het kenniscentrum

Een bijdrage aan Soebar.nl heeft een toegevoegde waarde, uw vraag, informatie of reactie is nog niet geplaatst. Een eigen ervaring en of een ervaring uit uw eigen praktijk, is voor het kenniscentrum erg waardevol. Afbeeldingen en video’s mag u toegevoegd als deze de vraag of reactie verduidelijken.

Soebar.nl is een reclamevrije website en plaats alleen organisatie op de website die een toegevoegde waarde hebben, met als doel te informeren over bijvoorbeeld een tegemoetkoming zoals leergeld, jeugdsportfonds en niet als reclame.

Een vraag beantwoorden voor het kenniscentrum

Antwoorden moeten daadwerkelijk een antwoord zijn op de gestelde vraag. Een duidelijk, uniek antwoord bestaat uit een uitleg van minimaal 200 woorden met een eventuele doorverwijzing of link. Heeft u informatie heeft gevonden op het internet en dit in uw artikel of reactie gebruik, vermeld dan de bron met link en naam onderaan uw artikel. Een reactie kunt u plaatsen voor tegenvragen en opmerkingen.

Het overtreden van de richtlijnen

Soebar.nl behoud het recht om bijdragen aan te passen of te verwijderen als ze in strijd zijn met de bovengenoemde richtlijnen of als bezoekers onrechtmatig handelen. Daarnaast worden spamberichten direct verwijderen en kunnen we bezoekers/adviseurs tijdelijk of permanent de toegang tot de website ontzeggen.